LA CÀPSULA DEL TEMPS

Pasqual Maragall: el primer home després del Pujolisme

A les eleccions del 16 de novembre de 2003, Pasqual Maragall va liderar la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya per la circumscripció de Barcelona, sota el lema «El canvi per a Catalunya», per intentar desbancar la federació de Convergència i Unió del Govern. I ho va aconseguir. Va ser l'home que va obrir les finestres de Palau després de 24