Temas

Ciutat Solidària

CIUTAT SOLIDÀRIA, ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària - Fundació PaliaClíni

I els dimecres és el moment del Ciutat Solidària, on cada setmana coneixem una associació. Aquesta setmana parlem amb la Fundació PaliaClínic, una associació que ajuda i dóna suport a les persones malaltes en el tram final de la seva vida. Ja sigui a través del suport emocional, cures pal·liatives, acompanyament i moltes coses més...

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat Solidària – Associació Egueiro

Com ja sabeu, cada dimecres a aquesta hora és moment del Ciutat Solidària. Un espai on donem veu i intentem conèixer diferents associacions i fundacions destinades a ajudar a les persones.

Ciutat Solidària

Ciutat Solidària – Fundació Catalonia

L'Associació Catalonia, ha engegat la UAVDI, que és la unitat d’atenció a victimes amb Discapacitat Intel.lectual. Que és un recurs especialitat en casos d'abusos i maltractament per a persones especialitzades.

Ciutat Solidària

Ciutat Solidària – Centre Ocupacional Sínia

El Centre Ocupacional Sínia és un centre destinat a l’atenció de persones amb diversitat funcional que a causa del seu grau de necessitat de suport no poden seguir fent formació reglada i/o incorporar-se al món laboral.

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat Solidària – Fundació Portolà

La Fundació Portolà ofereix l’oportunitat d’aconseguir un lloc de treball digne i remunerat a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.. També podràs rebre assessorament social i formació laboral.