Temas

Ciutat Solidària

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat solidària – Somriures Valents

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració de Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb l’associació Somriures Valents.

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat solidària – Fundació Albert

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració de Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb la Fundació Albert.

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat solidària – FamiliaAmic

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració de Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb l’associació FamíliaAmic.

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat solidària – Limfacall

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració de Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb l’associació Limfacall.

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat solidària – ATRA

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració de Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb el Grup ATRA.

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat solidària – Fundació Kàlida

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració de Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb la Fundació Kàlida.

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat Solidària - APAC

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració amb Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb APAC, l’Associació Catalana d’Atenció Precoç.

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat solidària – Fundació Ires

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració de Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb la Fundació Ires

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat solidària – Eicascantic

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració de Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb Eicascantic

CIUTAT SOLIDÀRIA

Ciutat solidària – AADAS

A l'espai Ciutat Solidària que realitzem al programa La Ciutat en col·laboració de Zona Franca Barcelona avui hem parlat amb AADAS.