Facultade Agora de Pontevedra

As cidades saudables alongan a vida das persoas

Ingresamos de novo nunha das facultades máis innovadoras dos últimos tempos: a Facultade Ágora, impulsada pola deputación de Pontevedra, é un espazo en continuo dinamismo para formar e asesorar a técnicos municipais, con competencias en diferentes áreas de desenvolvemento dos concellos da nosa provincia na trasnsformación de vilas e cidades na recuperación do espazos públicos para un racional, saudable e respetuoso co medio ambiente.

Redacción

Pontevedra | 09.12.2021 14:24

¿Cómo incide unha cidade o unha vila na que aplicaron medidas correctoras ou foron implementadas políticas de calmado de tráfico o prioridade peonil? Adolfo Baloira, xefe de nemoloxía do Complexo Universitario de Pontevedra, é un dos grandes aliados da Facultade Ágora; e asegura que “a calidade do aire é un activo que poucas veces se valora”.

(Entrevista íntegra con Adolfo Baloira, xefe de neumoloxia do Complexo Universitario de Pontevedra).