Temas

facultad

Facultade Agora de Pontevedra

As cidades saudables alongan a vida das persoas

Ingresamos de novo nunha das facultades máis innovadoras dos últimos tempos: a Facultade Ágora, impulsada pola deputación de Pontevedra, é un espazo en continuo dinamismo para formar e asesorar a técnicos municipais, con competencias en diferentes áreas de desenvolvemento dos concellos da nosa provincia na trasnsformación de vilas e cidades na recuperación do espazos públicos para un racional, saudable e respetuoso co medio ambiente.