Sequía

A CHMS reitera a necesidade de facer un uso responsable e eficiente da auga

O Alto Miño pasa á situación de prealerta, o Baixo Miño segue con normalidade; prealerta no Alto e Baixo Sil; e alerta nas concas dos ríos Cabe e Limia.

Óscar Gómez

Ourense | 07.09.2022 08:51

A CHMS reitera a necesidade de facer un uso responsable e eficiente da auga
A CHMS reitera a necesidade de facer un uso responsable e eficiente da auga | Faro de Vigo

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, celebrou a VIII reunión da Oficina/Mesa Técnica do Seca na EC Miño-Sil, establecida o pasado mes de febreiro.

Datos

O actual ano hidrolóxico 2021/22, a precipitación media acumulada no A Demarcación Miño-Sil é de 641,0 l/m2, un 42% por debaixo da media histórica. Durante o mes de agosto rexistráronse unhas precipitacións medias de 25,6 l/m2, un 21% inferior ao valor medio.

Os encoros están ao 47,62% da súa capacidade máxima, un 2,26% superior a cantidade de auga almacenada hai un ano e un 13,89% menos que o recheo medio histórico. Os caudais circulantes están un 35% por debaixo da media histórica.

“A falta de choiva fai que esteamos ante o ano hidrolóxico máis seco da serie histórico 1980-2021; aínda que similar ao actual serían os anos 2002, 2005, 2011, 2012 e 2017, que mostra os efectos adversos do cambio climático” explicou José Antonio Quiroga, presidente da CHMS.

Situación

Tendo en conta todo o anterior e de acordo co PSE –Plan Especial de Seca-, o os escenarios actuais son de Normalidade no Baixo Miño; Prealerta na cunca do Alto e Baixo Sil e Miño Alto; e Alerta nas concas dos ríos Cabe e Limia. Polo tanto, a diferenza radica en que a conca luguesa do Miño entra no escenario de alerta.

Problemática y recomendaciones

Houbo restricións e necesidade de abastecemento con tanques en núcleos de 44 concellos da demarcación. Ademais, na maior parte do territorio, o Os concellos prohibiron usos non prioritarios, como o lavado de rúas, o rego de xardíns, recheo de piscinas, lavadoiros ou fontes públicas, as recomendado deste organismo. Por outra banda, resolvéronse con 20 solicitudes de usos temporais captacións alternativas, a maioría delas para uso gandeiro.

As previsións a medio prazo, ata o 30 de novembro, suxiren que a situación de seca continuará, xa que todas elas coinciden na maior probabilidade de que o o próximo trimestre (setembro-novembro) as precipitacións son inferiores habitual. Neste sentido, dende a CHMS seguimos insistindo na necesidade de facer un uso eficiente da auga e adoptar as medidas necesarias mediante dos usuarios para consumir o recurso estritamente necesario.

Como recomendacións xerais, dende a CHMS lembraremos aos Concellos a necesidade de manter o uso sostible da auga e a aplicación de medidas de aforro que xa están levando a cabo; evitando o lavado de rúas, rego de xardíns, campos de deportivas, eliminación de fontes, entre outras medidas. Ademais, enviarán de novo escrito ao resto de Usuarios da Auga, como Comunidades de Regantes e empresas centrais hidroeléctricas, instándoas a realizar actuacións que melloren a eficiencia no uso

deste recurso.

“A adopción de medidas e a sensibilización da poboación dende os concellos, ata o uso racional e responsable da AUGA, é fundamental sempre e sobre todo nos escenarios de SECA como a actual”, concluíu o presidente da CHMS.