Cooperación

Aldeas Infantís SOS atendeu a 46.139 nenos

Aldeas atendeu a un total de 8.056 familias no noso país e nos seus Proxectos de Cooperación ao Desenvolvemento.

Óscar Gómez

Ourense | 29.09.2023 09:19

 Aldeas Infantís SOS atendeu a 46.139 nenos
Aldeas Infantís SOS atendeu a 46.139 nenos | onda cero

Aldeas Infantís SOS atendeu en 2022 a 38.083 nenos, nenas e mozos privados de coidado parental ou en situación de vulnerabilidade e a 8.056 familias grazas aos seus programas en España e aos de Cooperación ao Desenvolvemento e Resposta ás Emerxencias. No noso país, concretamente, a organización apoiou a 18.837 nenos e mozos, un 46% máis que en 2021, e a 5.547 familias, unha cifra que tamén se incrementou un 44%. En total, a organización incrementou nun 25% a súa actividade nacional e internacional, o que reflicte o impacto que o contexto de crise está a ter en miles de persoas dentro e fóra do noso país.

A pandemia, as guerras, a inseguridade alimentaria e a emerxencia climática sumiron a innumerables familias de todo o mundo na precariedade. Nenos, adolescentes e mozos víronse especialmente afectados en diversos ámbitos da súa vida, desde a educación ata o traballo, pasando pola protección e a saúde mental. Así o indica Aldeas Infantís SOS, que no seu Informe 2022 recentemente publicado amosa un incremento da súa actividade do 25% nos seus programas en España, Latinoamérica e África, ao pasar de 36.867 a 46.139 nenos, nenas, mozos e familias atendidos en España. total.

Este incremento do número de participantes produciuse en todas as áreas de traballo da organización e, especialmente, nos seus Programas de Prevención. Dentro desta acción preventiva puxéronse en marcha novos proxectos comunitarios entre os que cabe destacar un proxecto de Intervención no espazo escolar co obxectivo principal de identificar os nenos e nenas en risco e garantir o seu benestar. Mediante actividades grupais e individuais búscase favorecer o seu desenvolvemento individual, social e educativo, tendo en conta as súas necesidades e contextos familiares. Ademais, faise fincapé no apoio ás familias, na colaboración co profesorado e no establecemento de alianzas con outros axentes sociais, beneficiando así a toda a comunidade escolar.

En España, Aldeas Infantís SOS atendeu un total de 18.837 nenos e mozos, un 46% máis que en 2021 e 5.547 familias.

A través dos seus Programas de Protección, cos que a organización ofrece un fogar a aqueles nenos privados de coidado parental, acolleu a 1.324 nenos e adolescentes e apoiou a 933 familias. A organización conta con oito Aldeas Infantís SOS, cinco Residencias Xuvenís, oito Programas de apoio ao acollemento familiar, un Programa de primeira acollida e avaliación, un Programa para mozos migrantes e un Programa especial para refuxiados de Ucraína.

Así mesmo, Aldeas apoiou a 16.083 nenos, adolescentes e 4.502 familias nos seus Programas de Prevención, que teñen como obxectivo mellorar as súas condicións de vida e fortalecer as familias, evitando que o empeoramento dos factores de risco provoque a separación entre Pais e fillos. Este traballo realízase a través dunha trintena de Centros de Día, oito Programas Familiares, cinco Centros de Educación Infantil e diversas actividades realizadas en centros educativos, proxectos comunitarios, hortas, granxas escolares, terapia animal, Aldeas Caixa Proinfancia e a súa Educación en valores.

A organización tamén acompañou a 1.430 mozos que creceron no sistema de protección ou se atopan en situación de vulnerabilidade e, ao cumprir a maioría de idade, necesitan axudas para adquirir unha autonomía plena que lles permita integrarse social e profesionalmente. Faino a través dos seus oito Programas de Xuventude, cos que, ademais de ofrecer apoio á autonomía e emancipación dos mozos, lles proporciona orientación profesional así como formación en competencias laborais e persoais a través de dous Programas Profesionais e outros proxectos. Dentro do Programa Xuventude tamén se prestou axuda a 112 familias.