VILA-REAL

La policia Local ha tractat 322 conflictes amb mediació.

Del total dels procediments, el 92% de casos s'han resolt amb èxit.

ondacero.es

CASTELLON | 22.02.2017 09:01

El regidor de Seguretat Viària Javier Serralbo i el cap de la policia local, José Ramón Nieto ha presentat la memòria dels casos resolts en mediació durant 2016.
El regidor de Seguretat Viària Javier Serralbo i el cap de la policia local, José Ramón Nieto ha presentat la memòria dels casos resolts en mediació durant 2016. | ONDACERO.ES

La Unitat de Mediació Policial de la Policia Local de Vila-real ha rebut un total de 351 procediments -110 menys que un any abans-, dels que finalment hi ha tractat 322, amb un 92% d'èxit.

La unitat, classifica els casos en formals i informals, depenent de si al finalitzar la mediació es confecciona un document redactat i firmat de comú acord entre les parts o se salda amb compromís verbal.

Dels 322 processos tractats, 81 han conclòs amb un la redacció d'un acord per escrit i signat per ambdues parts, mentre 241 ho han fet amb un pacte de paraula entre els reclamants i reclamats. En l'apartat formal, la policia ha rebut el 2016 un total de 43 assumptes en l'entorn de la Mediació Policial Judicial, quatre relacionats amb l'àmbit dels menors; 08:00 a l'àrea rural, i 26 en l'apartat comunitari.

S'han rebut 43 assumptes, dels quals 22 s'han resolt d'una manera positiva, mentre a la resta no s'ha pogut fer res, pel fet que una de les parts ha rebutjat participar-hi. Entre els temes que es tracten amb més freqüència destaquen els insults, les amenaces o fins i tot l'apropiació indeguda o l'ocupació d'habitatges i els impagaments de lloguers.

Pel que fa a les mediacions relacionades amb menors, s'han tractat 4 assumptes, tres d'ells finalitzats amb un acord, mentre que l'altre s'ha derivat a tràmit judicial. En l'àmbit rural s'han presentat vuit casos, quatre d'ells resolts i quatre d'ells sense acord per les parts. Es tracta de queixes habitualment per neteja de finques, límits, vegetació o danys per abocaments i presència d'animals. La mediació comunitària, com queixar entre veïns per música i sorolls, insalubritat o filtracions d'aigua, s'han atès 26 casos, dels quals només un no ha obtingut un acord. La Policia Local ha tractat 241 casos mitjançant la via informal, 73 d'ells relacionats amb l'àmbit rural i 168 amb el comunitari.

En total, dels 322 casos atesos, un 92% ha finalitzat amb un acord de les parts i, després de finalitzar el procés, un 93% dels veïns involucrats ha manifestat sentir-se satisfet. Per sexe, el 57% dels denunciants són homes, que són un 62% dels reclamats, i per nacionalitats, el 94% dels reclamants són espanyols, el 4% són d'aquest d'Europa, un 1% del sud d'Amèrica i un altre 1% de països africans.