La veu de la dona als negocis

Lideratges, Habitatge social, col.laboració público privada i aliances estratègiques.

Podcast complert del programa #Lideratges amb Ariadna Belver.

ondacero.es

Catalunya | 01.06.2023 20:03

Al 40è programa de la 3a temporada co-mençarem amb la secció d’actualitat amb Marta Soto, directora de l’agència Gruppit. sobre la nova tendència de les dones a viatjar soles. A la tertúlia parlem sobre Habitatge Social i iniciatives com la rehabilitació de la LLar Casa Bloc per part de Fundació Hàbitat3 que ha estat possible gràcies a la col.labració público privada i a aliances estratègiques amb Natàlia Martínez, Responsable d'Aliances Estratègiques i Comunicació d’Hàbitat 3, Lara Rodriguez, Directora de Digital and Brand Màrqueting i Comunicació de Ariston, Nathalie Naval, Responsable de contingut de marca a nivell Global de Simon i Lola de la Fuente, patrona de la Fundació Esclat Marina i representa a la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya en el pa-tronat de la Fundació Hàbitat3. A la secció corresponsabilitat parlarem amb l’actor Andrés Herrera i acabarem amb la secció Em-presa en Femeni amb Anna Fornt, Directora General de Grup Efebé