Ciutat Solidària

Ciutat Solidària – Centre Ocupacional Sínia

El Centre Ocupacional Sínia és un centre destinat a l’atenció de persones amb diversitat funcional que a causa del seu grau de necessitat de suport no poden seguir fent formació reglada i/o incorporar-se al món laboral.

Míriam Franch

Catalunya | 29.09.2021 15:07