Ourense Provincia

Responsables do PP de León e Ourense abordan a marxinación do Goberno central en materia de infraestruturas e transporte

Confirman que o monumental problema xerado na A-6 polo colapso do viaduto evidencia, máis que nunca, a necesidade dunha terceira entrada a Galicia desde Castela e León pola autovía A-76.

Óscar Gómez

Ourense | 24.11.2022 07:57

Responsables do PP de León e Ourense abordan a marxinación do Goberno central en materia de infraestruturas e transporte
Responsables do PP de León e Ourense abordan a marxinación do Goberno central en materia de infraestruturas e transporte | onda cero

Un encontro que tivo lugar na véspera da anunciada visita á secretaria de Estado da MITMA, Isabel Pardo de Vera, dos alcaldes socialistas de Ponferrada e O Barco e outros dirixentes para tratar estes asuntos. Neste sentido, os populares entenden que a postura que deben manter estes socialistas non pode ser acomodaticia, contemplativa, propagandística ou submisión.

Antes deben trasladar á MITMA a realidade do que acontece nesas comarcas e as continuas queixas de cidadáns, colectivos sociais e sectores empresariais, que recollen a diario os medios de comunicación. E en segundo lugar, reclamar respostas eficaces e urxentes aos malos tratos monumentais aos que está a someter o Goberno de Pedro Sánchez Valdeorras e O Bierzo e por extensión Ourense e León.

Carreteras

Os populares afirman que a "Autovía A-76 Ourense-Ponferrada (125 km.) é unha actuación de gran importancia para a vertebración da Galicia interior, constituíndo un terceiro acceso de gran capacidade desde Galicia a Castela-León (ademais da A -6 e a A-52) e que se incorporou ao PEIT. E cuxo inicio administrativo tivo lugar cando o Ministerio de Fomento adxudicou a redacción do estudo informativo o 22 de decembro de 2005. Cando o Estudo Informativo chegou ao Goberno de España en decembro de 2011, levaba máis de 6 anos redactado e o expediente levaba máis de 3 anos pendente de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

O Goberno popular activou os trámites e así, mediante resolución da Secretaría de Estado de Medio Ambiente do 24 de xullo de 2013, emitiuse a declaración de impacto ambiental da autovía A-76 e o ​​expediente de información pública e definitiva do estudo informativo desta. autovía en decembro de 2013. A finais de 2014 comezaron os proxectos de Villamartín de la Abadía – Requejo (7,6 km) e A Veiga de Cascallá – O Barco de Valdeorras (Levante) (8,4 km). E en xaneiro de 2016 licitouse a redacción do proxecto de trazado e construción do tramo comprendido entre Requejo e A Veiga de Cascallá.

En decembro de 2017, o Ministerio de Fomento indicou “que, no tramo da Veiga de Cascallá– O Barco de Valdeorras (Levante) que ten o proxecto de trazado aprobado provisionalmente en xullo de 2017 e sometido a información pública, conclúe dunha vez por todas o estudo das alegacións e aprobase definitivamente o proxecto para que se proceda ás licitacións”. O 19 de marzo de 2018 publicouse no BOE a Resolución pola que se aproba provisionalmente o proxecto de trazado e se somete a información pública o tramo Villamartín de la Abadía – Requejo.

En xuño de 2018 rematou a etapa do Goberno de Mariano Rajoy ao ter éxito da moción de censura, pero está comprobado que había unha intensa actividade administrativa na A-76.

Circunvalación de Valdeorras

O 11 de setembro de 2020 o Goberno respondeu: "A obra da vía de conexión entre a N-120 e a N-536, tramo Sobradelo-O Barco de Valdeorras, está executada ao 2% do seu orzamento". O 2 de marzo de 2021 o Goberno respondeu que: "os traballos de conexión entre as estradas N-120 e N-536 no Barco de Valdeorras están nun 8%"

E así o 3 de maio de 2022 ao Goberno non lle quedou máis remedio que contestar que: “as obras para a “Conexión entre as estradas N-120 e N-536. Tramo: Sobradelo – O Barco de Valdeorras (provincia de Ourense)" sufriron incidencias, pola necesidade de realizar estudos xeotécnicos complementarios e a tramitación dos correspondentes axustes e modificacións do proxecto en consecuencia. "

O certo é que as obras estiveron paradas practicamente no ano 2021 e en practicamente todo o 2022. Así o demostra a execución das partidas orzamentarias. Dos 22.853.870,00 € consignados na lei PGE de 2021 só se recoñeceron obrigas por importe de 2.212.805,91 €, o 9,68 %.

E cando falta un cuarto para que remate 2022, só o 3,42% dos 25 millóns de euros orzamentados executáronse nos nove primeiros meses. Todo isto supón, en opinión de Celso Delgado, “o abandono de Valdeorras por parte da MITMA e a incapacidade de xestión da Dirección Xeral de Estradas. Esiximos á MITMA unha data determinada para o remate das obras”.

Nacional 120

Tamén na xuntanza trataron as carencias do programa de conservación e mantemento da estrada N-120 por parte da MITMA posto que é evidente que o pavimento está en moi mal estado. Tamén dos retrasos inxustificados na execución dos enlaces en Vilamatín de Valdeorras e na Rúa.

Ferrocarril

Os responsables ourensáns e leoneses destacaron a deficiente infraestrutura ferroviaria entre Monforte de Lemos-Valdeorras e Ponferrada e a insuficiente cantidade e calidade dos servizos ferroviarios que presta Renfe. Requírese un maior número de frecuencias e horarios sensatos adaptados ás necesidades dos usuarios.

Neste sentido, Marco Morala afirmou que “recuperar só unha parte do que nos roubaron os socialistas en frecuencias e destinos ferroviarios é seguir retrocedendo; A falta de maquinistas para moitos servizos é inaceptable, esa é a realidade ferroviaria socialista.

O alcalde de Ponferrada non pode volver da súa visita á consellería, sen unha aposta firme, orzamentada e cronometrada pola alta velocidade, sen o inicio da licitación das obras da estrada de Manzanal, sen a mellora do material rodante que permita aumentar a velocidade e seguridade, sen as frecuencias e destinos prometidos a Galicia, Madrid e Cataluña, sen acurtar unha hora a viaxe a Madrid. Cada un destes obxectivos que non fixa será unha puñalada no futuro, na economía, no emprego e na poboación de Ponferrada.

Temos moito medo de atoparnos ante unha nova viaxe improdutiva pensada para a propaganda e a foto do alcalde, que está satisfeito de ter menos do que había, menos do prometido e menos do necesario”.

Tamén falamos da insuficiencia do gasto de mantemento de ADIF no tramo Monforte-Ponferrada, onde o gasto de mantemento en 2021 aínda é inferior ao de 2019, que foi de 6.633.499,18, e de 2018, que foi de 5.536,572,50 €. O custo anual de mantemento por quilómetro de Ourense-Monforte-Ponferrada foi de 48.039,60 euros (nótese que o custo da man de obra e outros custos fixos que aparecen absorben probablemente o 50 ou 60% deste custo).

Tendo en conta que o custo medio de mantemento por parte de ADIF nunha liña convencional rolda os 100.000 euros por quilómetro, a cifra de gasto na citada liña, aínda que se incrementou, segue sendo claramente insuficiente.

En opinión de Celso Delgado "é fundamental que no presente ano 2022 se incremente substancialmente o investimento de ADIF no mantemento desta liña, e minimizar así as "incidencias" demasiado frecuentes, que esperamos que algún día sexan mínimas como consecuencia das obras de rehabilitación e dotación contra a obsolescencia, que se enfrontan no tramo Ourense-Monforte-Valdeorras-Ponferrada.”

Tamén abordaron a necesidade dun Plan Director do Corredor Atlántico, e a designación por parte da MITMA dun Comisario que ofreza o diálogo necesario con Galicia e Castela e León e que se englobe nas denominadas autovías ferroviarias do noroeste.