EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Una de cada quatre persones més grans de 20 anys pateix alguna patologia reumàtica

Les malalties reumàtiques tenen una alta prevalença, fet que suposa prop d'11 milions de persones afectades, segons l'estudi EPISER de la Societat Espanyola de Reumatologia..

ondacero.es

Catalunya | 25.04.2022 04:52

No obstant això, malgrat la seva alta prevalença i el seu gran impacte personal, familiar i social, aquestes malalties continuen sent desconegudes per a la població en general, per la qual cosa és important promoure campanyes per augmentar aquest coneixement, cosa que contribuirà a millorar-ne el diagnòstic precoç que, juntament amb un tractament adequat, resulta fonamental per millorar la funció dels pacients, així com la seva qualitat i anys de vida. Carles Aguilar parla amb la Dra. Delia Reina, Portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia i Cap de Servei de Reumatologia del Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Barcelona)