Temas

salut

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 25/2/2024

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Els espanyols estan satisfets amb l’atenció mèdica en càncer, però preocupats per la manca de recursos i tractaments. Així es desprèn d'un estudi d'opinió realitzat per la Fundació ICOMEM, de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Madrid, i Metroscòpia amb motiu del darrer Dia Mundial contra el Càncer. El sondeig “Tractament oncològic a Espanya”, realitzat del 27 de desembre del 2023 al 2 de gener del 2024 entre 1.000 espanyols, mostra que una àmplia majoria ciutadana (70%) avalua positivament l'atenció mèdica oncològica al nostre país, percentatge que s'eleva fins al 84%, si es té en compte únicament l'opinió de les persones amb càncer. La tasca dels professionals mèdics és el principal punt positiu de l'estudi, juntament amb la investigació en càncer: el 62% creu que hi ha hagut avenços significatius en els tractaments, percentatge que puja fins al 68% entre els pacients. De fet, el 32% de tots els nous medicaments que van tenir un dictamen positiu per part de l'Agència Europea del Medicament l'any passat estan dirigits a tractar el càncer[i]. Innovacions que es desenvolupen en programes de recerca clínica a què, segons el 49% dels pacients espanyols, és fàcil accedir-hi. Parlem amb la Dra. Luisa González, Presidenta de la Fundació del Col·legi de Metges de Madrid.

Parlem de com a afecta el sexe al cor en edats avançades i ho farem gràcies a un estudi de diverses universitats d’Estats Units en el qual han participar 2.204 persones d’entre 57 i 85 anys. Aquest estudi conclou que els homes de més edat tenen major risc de sofrir atacs cardíacs i altres problemes cardiovasculars mentre que les dones poden disminuir el risc d’hipertensió. Això contradiu les troballes que afirmen que el benefici del sexe en edats avançades en igual per a tots. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.

Els pneumòlegs catalans, representats per la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) i Barcelona Respiratory Network (BRN), defensen el pla antitabac que pretén ampliar els espais lliures de fum a les terrasses, les platges o els cotxes, en presència de menors i embarassades , plantejada pel Ministeri de Sanitat i en la regulació de la qual la Generalitat de Catalunya ha intentat arribar més lluny i animen les dues administracions a reprendre aquest projecte, en existir suficient evidència científica per avalar la mesura. El tabaquisme passiu i el vapeig passiu són nocius per a la salut humana. Avui dia, gràcies a les investigacions que se n'han fet, disposem d'evidència científica suficient i molt robusta per donar suport a la mesura proposada pel Ministeri de Sanitat i per la Generalitat destinada a ampliar els espais lliures de fum. Amb el coneixement científic que tenim avui dia és la nostra obligació defensar la salut de la població no fumadora i no vapejadora, així com la de la població més vulnerable entre la qual es troben dones embarassades i els nens. Carles Aguilar parla amb el Dr. Jacobo Sellarés, Pneumòleg del Hospital Clínic de Barcelona i Coordinador del Grup de Tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia.

La XX edició de la reunió Controvèrsies i Novetats a Al·lèrgia (CYNA) ha acollit més de 420 experts en Al·lergologia a Madrid i l'assistència en línia a prop de 200. En aquesta edició els temes principals que s'han tractat han estat l'al·lèrgia a aliments emergents, l'asma, l'al·lergo-oncologia i les malalties rares de origen eosinofílic. A la trobada CYNA d'aquest any també s'han tractat qüestions sobre al·lèrgens alimentaris emergents En concret, la reunió d'aquest any ha tractat l'al·lèrgia a aliments que poden sorgir com a conseqüència dels canvis dietètics, alguns relacionats amb consideracions mediambientals, com el canvi climàtic i el efecte hivernacle o la petjada de carboni, que afavoriran l’augment del consum de vegetals i una reducció en el consum de carns de mamífers, i la introducció d'insectes com a font de proteïnes. Carles Aguilar entrevista al Dr. Joaquín Sastre Domínguez, Cap del Servei d'Al·lèrgia de la Fundació Jiménez Díaz.

La vitamina D se sintetitza a través de la pell i només una petita part prové de la dieta. A Espanya, tot i ser un país amb un gran nombre d'hores de sol a l'any, en els darrers anys s'ha detectat un dèficit creixent d'aquesta vitamina degut, principalment, a l'escassa exposició solar (molt de temps a casa oa la oficina, ús de protectors solars, etc). Les persones que tenen un risc més gran de patir aquest dèficit de vitamina D són les que pateixen malalties que provoquen la seva mala absorció, com les persones celíaques; les que prenen certs medicaments que afecten el metabolisme d'aquesta vitamina; les que tenen sobrepès; les que pateixen insuficiència renal o les embarassades. Els adults grans són de risc perquè la pell no produeix vitamina D quan prenen sol tan eficientment com quan eren joves, i els seus ronyons són menys capaços de convertir la vitamina D a la seva forma activa. Carles Aguilar entrevista a la Dra. María Monsalud Arrebola del Servei d'Anàlisis Clíniques. Hospital de l´Axarquia (Màlaga).

EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Experts en al·lergologia parlen dels aspectes principals de les malalties al·lèrgiques

La XX edició de la reunió Controvèrsies i Novetats a Al·lèrgia (CYNA) ha acollit més de 420 experts en Al·lergologia a Madrid i l'assistència en línia a prop de 200. En aquesta edició els temes principals que s'han tractat han estat l’al·lèrgia a aliments emergents, l'asma, l’al·lergo-oncologia i les malalties rares de origen eosinofílic. Carles Aguilar entrevista al Dr. Joaquín Sastre Domínguez, Cap del Servei d'Al·lèrgia de la Fundació Jiménez Díaz.

EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

El repte de la inclusió de la Farmacogenètica al Sistema Nacional de Salut

Professionals de la Societat Espanyola de Farmacogenètica i Farmacogenòmica (SEFF) elaboren documents de discussió i informació de diferents fàrmacs per promoure la implementació de la Farmacogenètica al Sistema Nacional de Salut i traslladar-la a la pràctica clínica de tot Espanya. La SEFF confia que la seva estratègia d'implementació clínica de la Farmacogenètica es converteixi en un element fonamental a l'Estratègia Espanyola de Medicina Personalitzada promoguda des del Govern. Carles Aguilar entrevista la Dra. Mabel Loza, Catedràtica de Farmacologia i Coordinadora de l'Informe Anticipant sobre la Investigació Farmacològica a la Medicina del Futur de la Fundació Roche.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 18/2/2024

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Desxifren les connexions cerebrals entre l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i la demència frontotemporal. Sant Pau ha coordinat un estudi multicèntric en què es descriu una extensa sèrie clinicopatològica de pacients amb malaltia de la neurona motora que constata l'alta freqüència de presentació simultània entre aquestes dues malalties cerebrals devastadores: l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i la demència frontotemporal. Ambdues patologies es caracteritzen, majoritàriament, per l'agregació patològica de la proteïna TDP 43, però l'estudi posa en relleu l'enorme heterogeneïtat. Fins al 50% dels pacients amb malaltia de neurona motora desenvolupen símptomes cognitivo-conductuals en algun moment. S'ha pogut comprovar, mitjançant l'estudi neuropatològic d'una gran sèrie de casos d'ELA, que el 35,5% presentaven característiques patològiques de demència frontotemporal. Els resultats posen en relleu la importància de la col·laboració entre les unitats d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i la demència frontotemporal per tal de poder oferir els pacients un abordatge integral. Aquest model d'atenció ja s'està portant a terme en Sant Pau. L'estudi examina la relació i l’espectre complet d’aquestes dues malalties neurodegeneratives, que comparteixen més similituds de les que es pensava inicialment. L'ELA, que és una malaltia que afecta a les neurones motores, i la demència frontotemporal, caracteritzada per problemes cognitius i conductuals, mostren un espectre clínic, genètic i patològic comú, tot i que molt heterogeni. Parlem amb el Dr. Álvaro Carbayo, Neuròleg de la Unitat de Neuromuscular de l'Hospital de Sant Pau i Investigador de l'Institut de Recerca del mateix hospital

L'excés de pes i l'obesitat han assolit proporcions epidèmiques a Europa. Ho adverteix l'Organització Mundial de la Salut en el darrer informe. Segons les dades, gairebé el 60% dels adults i un de cada tres nens en edat escolar presenta excés de pes o obesitat al continent. I les previsions de futur pronostiquen una tendència a l'alça si no es prenen mesures. Cap nació europea no està en vies d'assolir l'objectiu de frenar l'augment de l'obesitat que es va fixar per al 2025. L'obesitat s'associa amb "múltiples malalties" que afecten diferents sistemes de l'organisme. Des de les malalties cardiovasculars, la diabetis tipus 2 o el càncer, a complicacions musculoesquelètiques i efectes sobre la salut mental. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en medicina preventiva i salut pública.

El càncer és la malaltia que té una major prevalença de pèrdua de treball, ja que, el risc d’estar a l’atur augmenta un 34% en supervivents de càncer davant la població general. A Catalunya 17.460 persones diagnosticades de càncer el 2023 es troba en edat laboral i a Espanya 110.000 pacients, segons dades de l’Observatori del Càncer. De fet, un 28,4% de les persones amb càncer afirmen haver perdut o deixat la feina després de la malaltia. A més, la reducció del 25% de la nòmina en les incapacitats temporals, unit al llarg període de les mateixes a causa de la malaltia, fa que molts pacients puguin trobar-se en una situació econòmicament vulnerable. El càncer provoca un cost econòmic al 41% de les famílies superior a 10.000 € durant la malaltia. Això pot provocar que moltes famílies se situen en una situació de risc d'exclusió social. Davant aquesta realitat, l’Associació contra el Càncer a Barcelona ha fet una crida a tots els actors socials perquè s’uneixin amb l’objectiu d’alleujar o reduir l'impacte laboral en les persones i supervivents de càncer. Carles Aguilar entrevista a Àngela Sánchez, Gerent de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.

La mediació és un mètode extrajudicial alternatiu de resolució de disputes, en el que dues o més parts en un litigi, de forma voluntària, intenten arribar a un acord amb l’ajut de la figura del mediador. El mediador és un professional neutral, imparcial, competent, equidistant i confidencial. El procés de mediació té les següents característiques: Negociació assistida: les parts actuen per sí mateixes proposant solucions. Acte voluntari: són les parts les que decideixen participar en el procés i, si és el cas, posar-hi fi. El poder és de les parts. el mediador no dirigeix l’acord però sí el procés. Procés que tendeix a l’acord i al restabliment de la relació i confiança. El mediador es regeix per la neutralitat i la imparcialitat. Es basa en el principi de guanyar/guanyar. Garanteix i està bastat en el principi de confidencialitat. En definitiva, la mediació facilita la comunicació entre les parts en conflicte perquè gestionin elles mateixes una solució amb assistència d’un mediador que actua de forma imparcial y neutral. Parlem de la mediació en salut amb la Cristina Martínez, Mediadora, Psicòloga i membre de l’equip de mediadors de la Societat Catalana de Mediació en Salut.

Els pèptids bioactius o pèptids amb activitat biològica produïts durant la digestió gastrointestinal o l'elaboració d'aliments poden exercir un paper important en la regulació i la modulació metabòlica, que en suggereix l'ús potencial com a nutracèutics i ingredients d'aliments funcionals per a promoció de la salut i la reducció del risc de malaltia. En els darrers anys s'han destinat molts esforços a l'estudi de les diferents activitats beneficioses que aquests pèptids bioactius poden tenir sobre l'organisme, incloent-hi la seva activitat antihipertensiva, hipocolesterolemiant, antioxidant, antimicrobiana i immunomoduladora, així com el seu efecte opiaci. Els pèptids bioactius han estat objecte d'estudi en relació amb el seu impacte en el sistema cardiovascular i la recerca en aquest camp continua avançant per comprendre millor el potencial beneficiós.Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.

El repte de la inclusió de la Farmacogenètica al Sistema Nacional de Salut. Professionals de la Societat Espanyola de Farmacogenètica i Farmacogenòmica (SEFF) elaboren documents de discussió i informació de diferents fàrmacs per promoure la implementació de la Farmacogenètica al Sistema Nacional de Salut i traslladar-la a la pràctica clínica de tot Espanya. La SEFF confia que la seva estratègia d'implementació clínica de la Farmacogenètica es converteixi en un element fonamental a l'Estratègia Espanyola de Medicina Personalitzada promoguda des del Govern. Fa uns mesos, el Ple del Consell Interterritorial, en què es reuneixen els representants de les 17 comunitats autònomes, va acordar actualitzar i ampliar les proves genètiques incloses a la cartera comuna de serveis del nostre Sistema Nacional de Salut, a fi de garantir a els pacients un accés més equitatiu i homogeni a aquestes. Aquest tipus de proves constitueixen un element essencial per al diagnòstic i pronòstic de malalties d'alt impacte sanitari com són les malalties rares i les malalties oncològiques, així com per a la selecció i el seguiment de tractaments farmacològics òptims, que redunden en més seguretat i eficiència per als pacients. Carles Aguilar entrevista la Dra. Mabel Loza, Catedràtica de Farmacologia i Coordinadora de l'Informe Anticipant sobre la Investigació Farmacològica a la Medicina del Futur de la Fundació Roche.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 11/2/2024

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. L'estrès cardiovascular és un terme que fa referència a la relació entre l'estrès psicològic i el risc de malalties cardiovasculars. S'ha demostrat que l'estrès crònic pot tenir un impacte significatiu a la salut del cor i els vasos sanguinis. Quan una persona experimenta estrès, el cos allibera hormones de l'estrès com el cortisol i l'adrenalina, que poden augmentar la pressió arterial, la freqüència cardíaca i la inflamació al cos, contribuint així al desenvolupament de malalties cardiovasculars com la hipertensió, malaltia coronària i accident cerebrovascular. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.

La Medicina Regenerativa inclou una sèrie de teràpies que busquen la regeneració dels teixits i òrgans. La Medicina Regenerativa és un camp ampli que inclou la investigació sobre l'autocuració, és a dir, en què el cos utilitza els seus sistemes propis, de vegades amb ajuda de materials biològics per recrear cèl·lules i reconstruir teixits i òrgans. A diferència de molts tractaments tradicionals, alguns d'alt cost, amb efectes secundaris, que no es dirigeixen a les causes sinó als símptomes, la teràpia cel·lular ha tingut respostes molt positives, especialment per al tractament de l'artrosi. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

El Dr. Carlos Laria, Vicepresident de la Societat Espanyola d'Estrabologia i Oftalmologia Pediàtrica, parla amb Carles Aguilar sobre el llibre 'Volar sense ales-Viure amb E.L.A' en què narra la seva experiència amb l'esclerosi lateral amiotròfica, patologia que li va ser diagnosticada el 2021. Durant l'entrevista s'ha reclamat l'aprovació d'una llei que regularitzi i estableixi els ajuts necessaris, tant econòmics com sanitaris, que aquests pacients necessiten al seu dia a dia, ja que el 94% de les famílies amb un pacient d'E.L.A a casa no són capaços d'afrontar les despeses que comporta la malaltia. L'E.L.A és una patologia neurodegenerativa irreversible, letal i sense cura que es caracteritza per la degeneració progressiva i la mort de les neurones motores. Com a conseqüència, va paralitzant a poc a poc tots els músculs del cos de qui la pateix, de manera que la persona va deixant de caminar, moure's, parlar, menjar… fins i tot respirar sense ajuda.

Els factors genètics, o l’herència genètica, fan referència a variants a l’ADN de cada individu que són causa directa de l’existència d’una determinada malaltia o que són variants de predisposició, és a dir, variants que augmentaran el risc a l’individu de desenvolupar-la. A la població general hi ha polimorfismes, és a dir, variacions genètiques que augmenten o disminueixen el risc de malaltia cardiovascular. Aquestes variacions no causen malaltia per si soles, però poden augmentar les probabilitats de patir un esdeveniment cardiovascular en combinar-se amb altres factors de risc. Ens ho explica el Dr. José Abellán Alemán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.

La manca d'un diagnòstic precoç, l'absència de l'especialitat en oncoginecologia i la disparitat assistencial en les intervencions quirúrgiques de tumors ginecològics han estat els principals temes de reflexió abordats durant la jornada al Congrés dels Diputats “Junts per l'excel·lència a l'abordatge dels càncers ginecològics”, impulsada per l'Associació d'Afectats per Càncer d'Ovari (ASACO) i l'Associació del Càncer Mama Ovari Hereditari (AMOH), amb el suport de la companyia biofarmacèutica GSK i BioInnova Consulting. Actualment hi ha suficients recursos i hospitals al nostre país per implementar els tractaments individualitzats a totes les pacients diagnosticades, per la qual cosa no sol·licitem més centres hospitalaris o inversió, únicament que totes les pacients siguin derivades a centres de referència on es garanteixi una atenció òptima, sense importar que s'hagin de traslladar de comunitat autònoma. Carles Aguilar parla amb Sonia Cabezón, Coordinadora d'Associació d'Afectats per Càncer d'Ovari (ASACO) a Biscaia i pacient en un assaig clínic.

EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Pacients i clínics sol·liciten al Govern la subespecialització en oncoginecologia i un abordatge assistencial a centres de referència

La manca d'un diagnòstic precoç, l'absència de l'especialitat en oncoginecologia i la disparitat assistencial en les intervencions quirúrgiques de tumors ginecològics han estat els principals temes de reflexió abordats durant la jornada al Congrés dels Diputats “Junts per l'excel·lència a l'abordatge dels càncers ginecològics”, impulsada per l'Associació d'Afectats per Càncer d'Ovari (ASACO) i l'Associació del Càncer Mama Ovari Hereditari (AMOH), amb el suport de la companyia biofarmacèutica GSK i BioInnova Consulting. Carles Aguilar parla amb Sonia Cabezón, Coordinadora d'Associació d'Afectats per Càncer d'Ovari (ASACO) a Biscaia i pacient en un assaig clínic.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 4/2/2024

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Les infermeres de l’AIFiCC expliquen que l'educació en l'àmbit afectiva sexual és un dret fonamental reconegut per les Nacions Unides i avui continua sent un repte per consolidar. És imprescindible per oferir informació també sobre les malalties de transmissió sexual. Però l'educació sexual encara no és obligatòria al nostre país, ni com a matèria ni com a part d'una assignatura. Hi ha determinats continguts, relacionats sobretot amb l'anatomia i la biologia, vinculats a alguna assignatura, però no hi ha un abordatge integral de les sexualitats, amb tot el que això comporta. Aquí doncs, el paper del personal sanitari és fonamental per una intervenció indirecta, de suport, estímul, informació, ajuda... I de fet, cal recordar, que s'ha demostrat que les intervencions d'EpS (Educació per a la salut) són més eficaces si duren diversos cicles escolars i es capaciten a través dels docents”. Hi ha un increment del 32,44% el 2022 de les ITS respecte al 2021. El 45,93% de les persones infectades se situen entre els 20 i 29 anys. Les dones presenten més diagnòstics (54,71%) respecte als homes (45,29%). La ITS més notificada segueix sent la clamídia (62,48%) , seguida de la gonorrea (31,61%) la sífilis infecciosa (5,27%) i, en darrer lloc, el limfogranuloma veneri (0,65%). Parlem amb Marina Cifuentes, Infermera especialitzada en Infermeria Familiar i Comunitària de la de l’AIFiCC

Recentment, s'han presentat els resultats actualitzats de l'estudi EXACOS-CV 'Associació entre les aguditzacions de MPOC i els esdeveniments cardiovasculars aguts a Espanya' al Congrés de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). Aquests demostren que els pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) que han patit una agudització de la seva malaltia tenen un risc important de patir un esdeveniment cardiovascular, més freqüència d'hospitalització i de mortalitat. En concret, tan sols una setmana després de patir una agudització, els pacients de MPOC estudiats van veure elevat el seu risc de patir un esdeveniment cardiovascular greu entre 5 i 7 vegades, i el 17% van morir abans o després del primer esdeveniment cardiovascular greu no mortal, la meitat per causa cardiovascular. Per posar en relleu aquestes xifres, Carles Aguilar entrevista al Dr. Nicolás Manito, cap clínic de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca Avançada i Trasplantament Cardíac de l'Hospital Universitari de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ia la Dra. Salud Santos, Cap de Servei i Responsable de la Unitat de MPOC d’aquest mateix hospital. Revelem les dades més recents de l'estudi presentades, així com l'experiència personal amb aquests pacients i els riscos a què s'enfronten.

El diagnòstic del SIBO requereix una indicació adequada del test i la interpretació de resultats per professionals formats i experts. La Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), juntament amb l'Associació Espanyola de Neurogastroenterologia i Motilitat (ASENEM), ha elaborat un document de posicionament sobre el SIBO a causa del recent augment d'interès per part dels professionals mèdics i per la població general . Fins a un 20% de subjectes sans, sense símptomes digestius, poden tenir una prova positiva per a SIBO, per tant, per assegurar la rendibilitat diagnòstica del test d'aire espirat (TAE) s'ha de fer una selecció adequada dels pacients amb indicació correcta i factors de risc per desenvolupar SIBO. El tractament ha de tenir per objecte millorar la síndrome clínica i no limitar-se a negativitzar el test dʻaire espirat. Davant el recent augment d'interès per part dels professionals mèdics i per la població general, la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), juntament amb l'Associació Espanyola de Neurogastroenterologia i Motilitat (ASENEM), ha redactat un article de posicionament sobre el sobrecreixement bacterià intestinal (SIBO) i el seu diagnòstic correcte. Carles Aguilar entrevista la Dra. Carolina Malagelada, Secretària General de l'Associació Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD) i Metge Adjunt de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

L'Associació Espanyola per a l'Estudi del Fetge (AEEH), ha organitzat la Setmana de les Malalties Hepàtiques a Catalunya, un projecte en què professionals de l'hepatologia han paricipat en diferents activitats amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la tendència creixent de les malalties hepàtiques i la importància de la seva detecció precoç. I és que les patologies hepàtiques cròniques estan en augment, i han adquirit una rellevància significativa a causa de la seva estreta relació amb l'epidèmia d'obesitat i diabetis mellitus (DM) tipus 2. Entre aquestes malalties destaquen l'esteatosi hepàtica metabòlica (EHmet) o fetge gras , la malaltia hepàtica relacionada amb el consum d'alcohol i les hepatitis virals, així com el càncer de fetge (hepatocarcinoma i colangiocarcinoma). L'alcohol i l'obesitat, o la combinació de totes dues, són les causes més freqüents de cirrosi a Espanya, inclosa Catalunya. Les hepatitis virals continuen sent responsables d'alts nivells de morbiditat i mortalitat de les malalties hepàtiques a nivell mundial; i a Espanya, juntament amb l'alcohol i el fetge gras, són una de les causes principals del càncer hepàtic. Parlem amb la Dra. Montserrat García Retortillo, Cap de Secció d'Hepatologia de l'Hospital del Mar de Barcelona.

EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

El diagnòstic del SIBO requereix una indicació adequada del test i la interpretació de resultats per professionals formats i experts.

La Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), juntament amb l'Associació Espanyola de Neurogastroenterologia i Motilitat (ASENEM), ha elaborat un document de posicionament sobre el SIBO a causa del recent augment d'interès per part dels professionals mèdics i per la població general . Fins a un 20% de subjectes sans, sense símptomes digestius, poden tenir una prova positiva per a SIBO, per tant, per assegurar la rendibilitat diagnòstica del test d'aire espirat (TAE) s'ha de fer una selecció adequada dels pacients amb indicació correcta i factors de risc per desenvolupar SIBO. El tractament ha de tenir per objecte millorar la síndrome clínica i no limitar-se a negativitzar el test dʻaire espirat. Davant el recent augment d'interès per part dels professionals mèdics i per la població general, la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), juntament amb l'Associació Espanyola de Neurogastroenterologia i Motilitat (ASENEM), ha redactat un article de posicionament sobre el Sobrecreixement bacterià intestinal (SIBO) i el seu diagnòstic correcte. Carles Aguilar entrevista la Dra. Carolina Malagelada, Secretària General de l'Associació Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD) i Metge Adjunt de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.