CIUTAT SOLIDÀRIA, ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària - Fundació PaliaClíni

I els dimecres és el moment del Ciutat Solidària, on cada setmana coneixem una associació. Aquesta setmana parlem amb la Fundació PaliaClínic, una associació que ajuda i dóna suport a les persones malaltes en el tram final de la seva vida. Ja sigui a través del suport emocional, cures pal·liatives, acompanyament i moltes coses més...

Míriam Franch

Catalunya | 27.10.2021 14:52