Ciutat Solidària

Ciutat Solidària – Fundació Catalonia

L'Associació Catalonia, ha engegat la UAVDI, que és la unitat d’atenció a victimes amb Discapacitat Intel.lectual. Que és un recurs especialitat en casos d'abusos i maltractament per a persones especialitzades.

Míriam Franch

Catalunya | 06.10.2021 14:49