Temas

medicentre

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 5/3/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La SEQCML actualitza Lab Tests Online amb l'objectiu de convertir-se a la web de referència al camp del laboratori clínic. Lab Tests Online (LTO) permet que qualsevol persona pugui interpretar de manera fiable les seves anàlisis de sang i orina. Per part seva, els professionals sanitaris poden informar-se ràpidament sobre aspectes concrets d'una prova complexa i la seva interpretació. La plataforma compta amb una mitjana de 500.000 visites mensuals. Des de la posada en marxa a Espanya l'any 2007, les visites s'han anat incrementant significativament, passant d'una mitjana de 130.000 mensuals el 2015, als 480.000 usuaris únics el 2022. El nou espai digital compta amb un format renovat per accedir-hi ràpid i intuïtiu dels continguts. Carles Aguilar parla amb el Dr. Josep Miquel Bauçà, Especialista en Anàlisis Clíniques de l'Hospital Son Espases Palma de Mallorca.

A Espanya es triga 517 dies a aprovar noves teràpies, quan la normativa europea sol·licita que no se superin els 180 dies una vegada l'Agència Europea del Medicament autoritzi un medicament. Abans de la pandèmia, el 2019, el retard també era important (414 dies), però els tres últims anys s'han sumat més de cent dies extra de mitjana d'espera per accedir a la innovació terapèutica. En aquest escenari, els experts del comitè assessor d'OnTarget s'han reunit per marcar un full de ruta per accedir a teràpies innovadores a Oncologia ja que segons recomana l'Estratègia Farmacèutica Europea, és prioritari que les autoritats sanitàries espanyoles resolguin els problemes de demora i d'incertesa per als pacients en un termini acceptable ja que, si es compara amb els països del nostre entorn, hi ha diferències substancials, en especial amb Alemanya i França (el triple i el doble de temps espera, respectivament)”. Parlem amb Francisco Zaragozá García, Catedràtic de Farmacologia de la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH) i membre del comitè assessor d'OnTarget.

L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

Les dones tenen avui més risc que els homes de patir malalties cardiovasculars. La hipertensió, la diabetis i el tabaquisme són factors de risc cardiovascular més potents a les dones. A més, hi ha factors exclusius del sexe femení que poden augmentar el risc d'aquest tipus de malalties. A Espanya, en dades de l'any 2020, van morir gairebé 8.000 dones més que homes per aquest tipus de malalties. De fet, aquestes patologies continuen sent la primera causa de mort en la dona tant a Europa com als Estats Units. I a Espanya, el 2020 van morir gairebé 8.000 dones més que homes per aquesta causa, per això s'insisteix en la importància de la detecció primerenca i reduir la mortalitat precoç. . Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.

Parlem de l'estudi “La societat i els valors”, un estudi amb l'objectiu d'analitzar els vectors estructurals que operen com a generadors de canvi social, la revisió dels valors que més pesen actualment i els seus significats, així com les implicacions que comporten per a sectors i marques. És un estudi necessari pel context actual altament complex i convuls, marcat per una gran incertesa econòmica mundial provocada per la pandèmia i agreujada des de primers d'any per la crisi bèl·lica, energètica i d'inflació, i amb una amenaça climàtica cada cop més propera. Immersos en una contínua adaptació a la digitalització i revolució tecnològica, en una societat cada cop més desigual i políticament tensionada, les persones lluiten al seu dia a dia per adaptar-se a aquest entorn advers. I ho fan des d'una resiliència llargament entrenada (des de la crisi del 2008), però també amb cert cansament i, sobretot, amb consciència que la recuperació dels valors és imprescindible per a una societat futura, no només més pròspera, sinó també necessàriament més igualitària i sostenible. Dels resultats d'aquest estudi se'n desprenen 9 eixos transversals de la societat espanyola actual que representen les principals preocupacions/sentiments que es perceben a la societat actual. Carles Aguilar ho comenta amb Dionísia Mata, Directora d'Investigacions i estudis a Havas Media Group.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 5/2/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La Federació de Consumidors i Usuaris, CECU, recorda la necessitat imperiosa que el Govern prengui mesures per evitar que augmenti el nombre de consumidors, especialment entre els més vulnerables, que pateixen de pobresa energètica al nostre país. Entre aquestes mesures s'hi inclou anar més enllà del bo social i abordar des de la perspectiva del respecte als Drets Humans el debat de la tarifa social, proposada per diverses organitzacions. Aquesta tarifa hauria de garantir la protecció de les persones més vulnerables, creant un marc tarifari específic que permeti que les famílies rebin aquest tràmit de manera automàtica, sense haver de fer cap gestió complexa. Parlem amb Soledad Montero, experta en energia de l'àrea de projectes de CECU.

Els videojocs són entretinguts, motivadors, estimulants i divertits. Un ús abusiu, però, pot esdevenir en un trastorn important. L’addicció als videojocs és una realitat clínica. De fet, la darrera evidència científica assenyala que aproximadament un 3% de la població està subjecta a patir aquest tipus d’addicció comportamental, amb conseqüències greus en l’àmbit personal, familiar, social, laboral i/o acadèmic. El risc problemàtic de l’ús de videojocs existeix en ambdós gèneres. Tot i que s’ha associat tradicionalment al gènere masculí, rebem cada vegada més consultes de noies. Carles Aguilar entrevista a la psicòloga clínica Susana Jiménez, cap de la Unitat de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i investigadora de l’IDIBELL.

La primera causa de morbiditat i mortalitat al segle XXI continua sent la malaltia cardiovascular i, segons les previsions, la situació no variarà en les properes dècades. Aquesta epidèmia es podria limitar o fins i tot reduir amb un canvi de la societat a un estil de vida i una alimentació més sans com, per exemple, la dieta mediterrània. Els beneficis de la dieta mediterrània com a pilar fonamental per gaudir d'una bona salut han estat documentats àmpliament en els darrers lustres per nombroses investigacions científiques. Caracteritzada per un alt consum de productes no processats, especialment fruites, verdures, cereals integrals, oli d'oliva, peix i fruits secs, un consum més gran de carn blanca que vermella o processada, i un consum moderat de lactis, la dieta mediterrània és un patró dietètic de referència mundial. Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.

L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

La narcolèpsia és un trastorn del son caracteritzat per somnolència diürna excessiva o atacs recurrents i incontrolables de son durant les hores de vigília, en general amb episodis sobtats i transitoris de debilitat muscular (cataplexia). Les persones amb narcolèpsia dormen molt durant el dia. Com a conseqüència, la narcolèpsia pot ser incapacitant i augmenta el risc de patir accidents de trànsit i altres tipus. La narcolèpsia persisteix al llarg de la vida però no ha d'escurçar-la. Parlem amb el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic del programa.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 18/12/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La salut i la malaltia són el resultat de la interacció de diversos factors que transcendeixen la genètica, com ara la situació socioeconòmica, nivell d'educació, lloc de residència i habitatge, entorn laboral, xarxa de relacions socials i familiars, així com la capacitat per accedir als serveis sanitaris. Es coneixen com a determinants socials en salut (DSS) tots aquells aspectes que condicionen l'existència de desigualtats amb impacte en la salut i l'esperança de vida de les persones. Parlem amb Cristina Nadal, Directora Executiva de Policy de MSD a Espanya

En diferents ocasions hem tractat el tema de la salut i dels serveis sanitaris des de la vessant mèdica, d'infermeria, de la pròpia administració però encara no ho hem fet des del vessant de la farmàcia o millor dit de l’oficina de farmàcia ara ho esmenarem tot parlant amb una persona que representa a una gran part de les oficines de farmàcia a Catalunya. El Sr. Antoni Torres, President de la La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), ens explica quina es la situació que viuen, que pateixen i com consideren que les farmàcies podrien ajudar a millorar el sistema de salut especialment de l’Assistència Primària a Catalunya

Davant l'envelliment de la població mundial, l'artrosi es fa cada cop més present i provoca grans limitacions i minva en la qualitat de vida de les persones. No tothom es pot beneficiar d'una pròtesi per motius diferents: massa joves, massa grans, massa risc per algunes malalties com les coronàries, diabetis o similars. És per això que l'objectiu de la medicina regenerativa consisteix a proveir de qualitat de vida les persones, sense importar edat ni les seves patologies. Ens ho explica el Dr. Humberto loscertales, Director de Medicentre.

Parlem de la incidència de la depressió entre les dones que duplica la dels homes. El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens explica les raons analitzant els factors principals. Més concretament, la darrera Enquesta Europea de Salut a Espanya, realitzada entre el 2019 i el 2020, apunta que la prevalença dels trastorns depressius en dones duplica la dels homes: 7,1 % davant el 3,5 %. A més, els casos greus en dones tripliquen els que es donen entre els homes: per cada cas de gravetat en homes, se'n compten 3,5 entre dones. Quina explicació tenen aquestes xifres? Són realment més «forts» els homes i més «dèbils» les dones?

El 79% de les persones amb dermatitis atòpica (DA) veuen afectades les activitats de la seva vida quotidiana a causa d'aquesta malaltia sistèmica i crònica de la pell, amb una alta implicació en la qualitat de vida dels qui la pateixen i moltes vegades banalitzada. infravalorada per la societat. La DA ha estat catalogada durant molt de temps com una malaltia cutània superficial sense importància, però la realitat és que aquesta patologia va més enllà de la pell. La seva naturalesa crònica i recurrent afecta en gran mesura el benestar i la qualitat de vida dels qui la pateixen, especialment en la seva forma més greu, per això és fonamental evitar-ne la banalització i donar-la a conèixer socialment. Carles Aguilar entrevista Marc Fernández, pacient i membre de l'Associació d'Afectats per la Dermatitis Atòpica: AADA.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 20/11/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. AEACaP insta el Ministeri de Sanitat i les CCAA a agilitzar la implantació integral del diagnòstic molecular del càncer de pulmó a tot Espanya. L'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó (AEACaP) fa un crida al Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes perquè el Pla 5-P de Medicina Personalitzada no s’endarrereixi. Actualment, el diagnòstic molecular que permet accedir a la medicina personalitzada no està inclòs a la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (SNS), ni hi ha un marc regulador per implementar i finançar les proves. La utilització del diagnòstic molecular és la porta d'accés a la medicina personalitzada, on s'ha avançat molt els darrers anys, especialment en l'àmbit del càncer de pulmó. Una innovació que no només té un benefici directe en la supervivència global del pacient, sinó també en la qualitat de vida. Carles Aguilar entrevista el Dr. Santiago Viteri, Oncòleg i Director mèdic d'UOMi Cancer Center a Barcelona.

Sens dubte, quan arriba la tardor, els boletaires abunden arreu de Catalunya, i és que al nostre territori hi tenim ceps, rovellons, fredolics, camagrocs, rossinyols i moltes més varietats de bolets que fan de l'aventura de sortir-los a caçar sigui una de les activitats més populars per aquestes dates. Et connecta amb la natura, et fa mantenir els 5 sentits ben atents, t'obliga a moure't i el premi és excepcional: omplir la panxa! Què més es pot demanar? Tenim boscos frondosos i muntanyes ben a prop de les nostres cases, i des de principis d'octubre fins per Nadal, molts caçadors de bolets inexperts s'hi endinsen per primera vegada. Tot i això els bolets no estan exemptes de riscos i fins i tot alguns d’ells poden ser mortals. Perquè l'aventura de caçar bolets sigui agradable i puguem gaudir de la tardor al màxim el Dr. Rafel Guayta ens dona els consells necessaris.

El 90% dels casos de diabetis a Espanya són de diabetis tipus 2. No obstant això, no hi ha una comunitat consolidada i sòlida de persones amb diabetis tipus 2 a les xarxes socials. Per canviar aquesta situació, s'ha llançat el programa “Connectant Tipus 2”, que busca crear una xarxa de suport per a les persones amb diabetis tipus 2 i fomentar la divulgació sobre aquesta condició, la visibilitat de la qual s'ha vist afectada per diferents prejudicis socials a causa de relació amb hàbits de vida poc saludables. Concretament, a través de la iniciativa “Connectant Tipus 2”, influencers amb diabetis tipus 1 contacten amb persones amb diabetis tipus 2 per tal d'animar-los a la publicació de continguts ia generar interaccions per construir comunitat. Alhora, els participants del projecte reben formació sobre xarxes socials i poden compartir el seu testimoniatge i la seva experiència amb altres persones amb diabetis. Parlem amb la Mercè Figueres, pacient i promotora del programa “Connectant Tipus2”.

A Espanya es triga una mitjana de més de cinc anys a accedir a un tractament per a la migranya, i només el 14% dels pacients rep els fàrmacs més innovadors, principalment per traves administratives. Aquestes han estat algunes de les xifres de l'enquesta europea Access to Care presentades al Congrés dels Diputats. A la trobada hi ha participat l'Associació Espanyola de Migranya i Cefalea (AEMICE). S'ha lamentat que la migranya segueixi sent “la gran desconeguda”, i fins i tot “menyspreada” per part del sistema sanitari”, i s'ha recordat que un infradiagnòstic i un tractament inadequat poden provocar la cronificació del dolor, així com altres patologies secundàries a la migranya, com la depressió. En molts casos, els pacients han d'assumir fins al 36% del cost econòmic del tractament, segons l'enquesta. És tan difícil accedir a alguns tractaments, que algunes persones amb migranya opten per pagar el medicament de la butxaca. En aquest sentit, s'ha apuntat que tot i que el 41% dels pacients han declarat que els costos del tractament per a la migranya afecten la seva economia, només l'1% demana un canvi de fàrmacs. Han sorgit noves medicacions que són molt beneficioses per al pacient amb migranya, però és difícil tenir accés a aquests tractaments innovadors perquè no hi ha pressupost. Carles Aguilar ho comenta amb Isabel Colomina, presidenta de l'Associació Espanyola de Migranya i Cefalea.

L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 25/9/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i la Universitat d'Innsbruck a Àustria han dissenyat i provat un nou sistema no invasiu i d'automostra que podria avançar un any el diagnòstic del càncer d'endometri. El nou mètode consisteix en un test epigenètic que mesura el nivell de metilació de dos gens concrets en mostres de citologies de cèrvix. Les metilacions son modificacions de l’ADN que permeten activar o inactivar l’expressió de gens. Les mostres es poden obtenir a través de lleugers raspats del coll de l'úter a la consulta, o a través d'un petit dispositiu similar a un tampó que la pacient pot utilitzar a casa seva. La Dra. Laura Costas, líder del projecte i investigadora principal del grup d'infeccions i càncer de l'IDIBELL i l'Institut Català d'Oncologia.

La sarcopènia es pot prevenir? Com és diagnostica? És necessària la suplementació dietètica? Els pacients pateixen més fractures?. El paper de la Infermeria especialitzada és clau als Serveis de Reumatologia perquè contribueix a un millor control de l'activitat i la qualitat de vida dels pacients i, a més, és cost efectiu. La sarcopènia és un trastorn musculoesquelètic generalitzat caracteritzat per la pèrdua de massa i funció muscular, juntament amb una disminució de l'exercici físic. La seva prevalença estimada se situa entre el 3-24% de la població general, i aquestes xifres són una mica més altes en malalties reumàtiques. Amb motiu del III Taller SER d'Infermeria especialitzada en Reumatologia des de la Societat Espanyola de Reumatologia hem elaborat aquest decàleg de consells pacients amb sarcopènia. Parlem amb Laura Cano del Servei d'Infermeria de l'Hospital Regional Universitari de Màlaga i Coordinadora del III Taller d'Infermeria especialitzada en Reumatologia de la SER

La Unió Espanyola Fotovoltaica, associació sectorial majoritària de l'energia solar a Espanya, està treballant per combatre la desinformació generada per notícies falses i la proliferació de mites en xarxes socials que poden llastrar la implementació dels projectes d'energia solar a Espanya en moments on la fotovoltaica és una tecnologia clau per accelerar una transició energètica que ens permeti aconseguir més independència energètica alhora que frenem l'emergència climàtica. Carles Aguilar parla amb José Donoso, Director General d’UNEF.

Un diverticle és una petita bossa que es forma a la paret del còlon. La diverticulitis es presenta quan la borsa s'infecta i/o s'inflama. Els símptomes inclouen dolor, febre i calfreds. Si es deixa sense tractar, podeu empitjorar i portar a la formació d'abscessos o a l'obstrucció intestinal. També pot crear al seu còlon un forat que es connecta amb altres estructures com ara la bufeta o altres parts dels seus intestins. Aquesta connexió s'anomena fístula i podria ser necessària una cirurgia per reparar-la. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans.

L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 22/5/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La resistència dels bacteris als agents antimicrobians suposa una de les amenaces més grans per a la salut i el desenvolupament econòmic mundials. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els bacteris multiresistents causen 33.000 morts a l'any a Europa i s'estima que, el 2050, seran la principal causa de mortalitat al món, cobrant-se més de 10 milions de vides anuals. Un nombre creixent d'infeccions, com la pneumònia, la tuberculosi, la septicèmia o la gonorrea, són cada vegada més difícils de tractar a causa de la capacitat dels bacteris de mutar en resposta a l'ús indiscriminat dels antibiòtics, que acaben perdent la seva eficàcia. La resistència als antibiòtics és un fenomen natural, encara que l’ús indegut d’aquests fàrmacs està accelerant el procés. Un fenomen que, a més, suposa a Europa una despesa sanitària addicional d'uns 1.500 milions d'euros anuals. Parlem amb Domingo Gargallo-Viola, President de l'Associació per al Descobriment de Nous Antibiòtics a Espanya i Director d'Abac Therapeutics.

Ens fem ressò de la II Reunió “Paper de la infermera hematològica”, en què es va posar èmfasi en la importància que tenen els professionals d'infermeria en l'abordatge dels pacients amb malalties hematologies, especialment aquells amb patologies oncohematològiques. Durant la jornada es va debatre sobre el rol cada cop més important que juguen les infermeres hematològiques en la prevenció de complicacions, el control dels efectes secundaris i l’atenció dels aspectes psicosocials de la persona. Carles Aguilar entrevista a Angélica Aranda, Infermera de Pràctica Avançada d'Hematologia del Complex Hospitalari Moisès Broggi (Barcelona)

Angelini Pharma impulsa la jornada “Present i futur de la salut mental a Catalunya” on s’han avaluat el reptes pendents en aquest àmbit. De la ma d’un grup d’experts d’alt nivell i amb una llarga experiència en salut mental, durant la jornada es van remarcar les múltiples necessitats existents en aquest àmbit, que requereixen d’una resposta urgent i rigorosa que permeti superar els reptes del sistema de salut públic i caminar en la direcció correcta. L’augment de malalties relaciones amb la salut mental degut a la pandèmia, el col·lectiu de pacients vulnerables i la gran repercussió a nivell personal, familiar i social que suposen els problemes de salut mental són tres dels grans àmbits on és necessari donar una resposta de forma coordinada entre l’administració pública, els professionals sanitaris, els pacients i la indústria. Carles Aguilar parla amb Joel Sabaniego, Director d'Accés a Mercat d'Angelini Pharma España.

L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

Al món, prop de 537 milions de persones adultes viuen amb diabetis, estimant-se que augmenti a 643 milions l'any 2030, segons la Federació Internacional de Diabetis. Pel que fa a Espanya, amb al voltant de 6.000.000 milions de persones amb diabetis, una xifra que ha augmentat en més de la meitat en els darrers deu anys, és el segon país d'Europa amb més pacients amb aquesta patologia, i es troba entre els deu primers a nivell internacional, quant a despesa sanitària en diabetis, assolint els 13.430 milions d'euros, tal com es publica a la 10a Edició de l'Atlas de la Diabetis. Amb aquestes dades, queda palès que un dels principals reptes que té davant la Sanitat en general i l'espanyola, en particular, aquest any 2022, és la prevenció i la millora de l'atenció de la diabetis. Parlem dels reptes de diabetis amb el Dr. Ignacio Conget, Cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Clínic de Barcelona.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 7/5/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Des del punt de vista clínic, l’aturada cardiorespiratòria es defineix com la interrupció de l’activitat mecànica del cor i de la respiració espontània. Precisa, a més, de tres qualitats essencials perquè sigui considerada com a tal: la interrupció ha de ser brusca, inesperada i potencialment reversible. En el moment precís en que es produeix una aturada resulta difícil plantejar-se la decisió com un dilema moral, perquè per a aquelles persones que ho presencien l’opció de no reanimar va inexorablement lligada a la mort. La decisió fàcil, instintiva i, en principi, empàtica és reanimar, però cal qüestionar-se si èticament és el més responsable. Ens ho explica el Dr. Bernabé Robles del Olmo, Neuròleg del Parc Sanitari Sant Joan de Deu, President del Comitè d’Ètica Assistencial i Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya.

Cada cop és més freqüent que a les consultes d'Aparell Digestiu acudeixin persones amb reaccions adverses a la ingesta d'aliments. Però no tots els pacients saben que es classifiquen en tres tipus: al·lèrgies, intoleràncies o toxiinfeccions alimentàries. El nostre organisme obté els nutrients necessaris a través dels aliments i no han de provocar molèsties, però no sempre és així. En certes ocasions, la ingesta, el contacte o la inhalació d'aliments provoca una resposta anormal. Amb l'objectiu d'aportar informació científica, veraç i entenedora a la població, la FEAD publica una infografia sobre els tipus de reaccions adverses després de la ingesta d'aliments. Ho comentem amb el Dr. Francesc Casellas, Especialista en Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i Portaveu del Comitè de Nutrició de la FEAD.

L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

La disfonia afecta el 75% dels docents en algun moment de les seves vides, segons la guia avaluació del pacient amb disfonia, elaborada per la Comissió de Laringologia, Veu, Foniatria i Deglució de la SEORL-CCC. Tot i que les recomanacions científiques aposten per realitzar programes de formació vocal per a aquests professionals, no arriben a implementar-se. Els problemes de la veu són habituals en professionals de la veu cantada o parlada, però en són conscients i es formen per intentar evitar-los. Tot i això, en altres ocupacions com els professors, monitors de gimnàs o els teleoperadors, no existeix la formació en tècniques vocals, per la qual cosa estan molt exposats a molèsties que afecten la seva qualitat de vida i poden provocar moltes baixes laborals- Ens ho explica el doctor Juan Carlos Casado, President de la Comissió de Laringologia, Veu, Foniatria i Deglució de la SEORL-CCC.

La infecció d'orina consisteix en la presència de gèrmens (bacteris) en orina, amb les conseqüents molèsties per als pacients. Produeix coïssor en orinar, dolor en el baix ventre, augment de la freqüència de les miccions, urgència miccional i sensació de no haver acabat d'orina. Pot associar-se a sagnat en l'orina (hematúria) o orina d'aspecte tèrbol. Tot això és perquè la bufeta està inflamada (cistitis) pel contacte amb l'orina infectada. Aquest és el tema que desenvolupem amb el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d’En Bones Mans.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 6/2/2022

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Només la meitat dels pacients espanyols amb càncer de fetge són detectats a l'etapa inicial de la malaltia. Entre el 60 i el 90% dels hepatocarcinomes estan associats a cirrosi, les causes principals de les quals són l'abús del consum d'alcohol i les hepatitis virals cròniques. En els darrers anys s'està produint un increment de casos a causa de l'augment de la prevalença de l'obesitat i la diabetis. Parlem amb el Dr. Pere Ginés, especialista en malalties del fetge del Servei de Patologia de l´Hospital Clínic de Barcelona i Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona.

La Unitat d'Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l'Espectre Autista de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa (HUMT) ha complert recentment un any des de la posada en marxa i l'efemèride ha coincidit amb l'atenció a les primeres cinquanta famílies, la totalitat de les quals han aconseguit importants avenços. a nivell funcional i conductual. És la primera unitat d'aquestes característiques a l'Estat espanyol i té com a objectiu atendre i proporcionar tractament integral a tots aquells nens i adolescents amb autisme que no han respost a tractaments previs. Però també les seves famílies, que són part del projecte i participen en el procés terapèutic. Ens ho explica la Dra. Amaia Hervás, Cap de Servei de Salut Mental Infanto-Juvenil de l'HUMT, Coordinadora del Grup AGAUR de Recerca AUT de Barcelona i referent nacional i internacional en autisme.

El cartílag és un teixit sòlid però alhora elàstic que està compost per matriu extracel·lular i per unes cèl·lules conegudes com a condròcits. A causa d'aquestes característiques, el teixit cartilaginós té la funció d'unir els ossos i donar-los mobilitat ja que es troba cobrint els extrems de les articulacions de zones com els genolls. No obstant això, alguns factors com l'envelliment, les lesions o l'obesitat poden deteriorar progressivament aquest teixit fibrós, cosa que produeix en conseqüència que els ossos del genoll es freguin, provocant símptomes com a dolors, envermelliment i inflamació en les articulacions. El Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre ens explica com la medicina regenerativa pot ajudar a la regeneració del cartílag.

Un equip científic de Barcelona a llençat GENIGMA, un videojoc que repta a jugadors i jugadores a resoldre puzles mentre generen dades científiques per a detectar alteracions en les seqüències genòmiques i contribueixen a fer avançar la recerca del càncer de mama. El joc, disponible a iOS i Android en català, anglès, castellà i italià, és el resultat d’un projecte de ciència ciutadana de dos anys i mig desenvolupat per un equip de recerca del Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) i professionals del videojoc. GENIGMA ha estat creat per a impulsar els esforços de recerca que depenen de les línies cel·lulars de càncer, un recurs essencial per estudiar el càncer i provar nous fàrmacs per tractar la malaltia. Per jugar a GENIGMA s’ha de resoldre un puzle amb unes cadenes de blocs de diferents colors i formes. Cada cadena representa una seqüència genètica en la línia cel·lular de càncer, i la forma en què s’organitzen els blocs és una solució potencial per la ubicació dels gens. Carles Aguilar parla amb Marc Marti Renom, Investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i del (Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG)

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 19/12/2021

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La jornada “Codi Medicament” organitzada per l’Hospital de Sant Pau i el Consorci de Salut i Social de Catalunya vol abordar els Problemes de Salut relacionats amb els Medicaments (PSMs), a través de la implantació d’un model que ja s’ha aplicat a Sant Pau. Els PSMs són un problema de salut pública de primer ordre en els països occidentals que estan directament o indirectament relacionats amb el 5-10% dels ingressos hospitalaris i el 30% de les consultes als Serveis d’Urgències. Els PSMs estan entre la 4a i la 6ena causa de mort intrahospitalària i en la seva majoria són evitables. Ens ho explica la Dra. Maria Antònia Mangues, Directora del Servei de farmàcia del Hospital de Sant Pau.

Posem la veu d'alerta per advertir del consum elevat i inadequat dels fàrmacs denominats com a protectors d'estómac i combatre la falsa creença que la polimedicació requereix prendre’ls. Es tracta de sensibilitzar la població de la importància que té fer un bon ús dels inhibidors de bomba de protons (IBP) –popularment coneguts com a protectors d’estómac–, i informar dels riscos que suposa per a la salut un consum inadequat d’aquests medicaments. Parlem amb el Dr. Josep Just. Assessor Mèdic de En Bones Mans.

Tot i que ja fa dies que ens trobem immersos en la campanya de compres de Nadal, avui volem aprofitar que l’Agència Catalana del Consum ha tornat a posar en marxa la campanya “Per Nadal, consum local”, per repassar consells bàsics de consum a l’hora de fer front a aquesta època de l’any en què, habitualment, el consumisme es desferma. Demanem consell per gaudir de les compres nadalenques amb responsabilitat i sense ensurts, i avui ho farem amb el subdirector de Disciplina de Mercat de l’Agència Catalana del Consum, el Sr. Albert Melià.

Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

La MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) és una malaltia respiratòria crònica prevenible i tractable, caracteritzada per una dificultat del pas de l'aire pels bronquis generalment causada per una exposició a partícules o gasos nocius. Aquest impediment per al pas natural de l'aire pels bronquis es va fent progressivament. Inclou afeccions a nivell pulmonar: la bronquitis crònica (els bronquis s'inflamen i s'omplen de moc) i l'emfisema (destrucció dels alvèols pulmonars). Tot això desencadena en una simptomatologia caracteritzada per tos crònica, que pot anar acompanyada o no d'expectoració, però la característica principal de la MPOC és la dispnea. La malaltia no és reversible però el diagnòstic precoç i la intervenció primerenca són crucials per retardar-ne la progressió i comptar amb una millor qualitat de vida. Encara que la MPOC està molt relacionada amb l'envelliment, és important no passar per alt la aparició dels seus símptomes, encara que pensem que som joves per patir MPOC. A AstraZeneca estan compromesos a donar a conèixer la patologia per tal d'actuar de primerenca per millorar el diagnòstic i el tractament d'aquests pacients. Carles Aguilar parla amb Ana Pérez, Directora Mèdica d'AstraZeneca España.

EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 05/12/2021

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. El grup de recerca endocrina de l'Hospital Germans Trias, juntament amb la spin-off de la Universitat Rovira i Virgili, U2Smart, ha creat un programari anomenat Acroface que permet detectar canvis facials precoços en aquests pacients i avançar en anys el diagnòstic de la malaltia. L'acromegàlia és una malaltia que afecta unes 50 persones per milió d'habitants. Està causada per un excés de secreció d'hormona de creixement, produïda en més del 99% dels casos per un tumor generalment benigne de la hipòfisi. Un dels principals problemes d'aquesta malaltia és que es diagnostica amb uns deu anys de retard, generalment com a conseqüència de canvis facials molt cridaners i altres canvis esquelètics com el creixement de les mans i dels peus. A més d'aquestes deformacions facials i esquelètiques, que acaben per ser molt manifestes, l'excés de l'hormona de creixement produeix alteracions severes a altres parts del cos: augment de la mida del cor que pot condicionar insuficiència cardíaca, tendència a la diabetis, apnea del son i un increment de desenvolupament de diversos tumors, especialment, de càncer de còlon. Ens ho explica el Dr. Manel Puig, Director Clínic d'Endocrinologia de l´Hospital Germans Trias i Professor d´Endocrinologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Amb la pandèmia, sembla que les famoses visites comercials a domicili s'han reduït considerablement, però en alguns casos, aquesta activitat potser s'ha desplaçat al canal telefònic. Qui més qui menys, segur que ha rebut en algun moment trucades amb finalitats comercials o alguna visita en el seu domicili. Per tant, avui volem saber quines precaucions hem de prendre en cada cas per tal d’evitar ensurts, així que, en parlem amb la Sra. Marta Rovira, què és subdirectora d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum.

El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens parla de diversos aspectes relacionats amb la nostra salut i qualitat de vida. Un estudi determina que cada augment de 10 minuts d'activitat física per setmana redueix el risc de glaucoma un 25%. Els remeis per al refredat són gairebé tan comuns com el refredat comú, però són eficaços? Res no pot curar un refredat. Però alguns remeis poden ajudar a alleujar els seus símptomes i evitar que ens sentim tan malament. Presentem alguns remeis per tractar el refredat comú i recomanacions a seguir. Segur que en més d'una ocasió hem sentit com és de bo prendre fruita per a la nostra salut, especialment si és fresca, però potser no coneixem tots els beneficis que ens pot aportar el seu consum diari. Hi ha molta varietat de fruita que podem trobar gairebé durant tot l'any, i per això volem que es coneguin els seus beneficis per a la nostra salut.

Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.

Reprenem una vegada més el tema de la salut relacionada amb el COVID-19, però en aquesta ocasió ho farem des de la perspectiva i repercussió en què la pandèmia ha afectat els professionals sanitaris, en aquesta ocasió i en concret als metges. Des de l'Organització Mèdica Col·legial han viscut molt intensament els problemes que els metges han patit durant la pandèmia i com s'han vist obligats per ètica professional a treballar en unes circumstàncies extremes en què també es va veure compromesa la seva pròpia salut. Per aquest motiu l'OMC va decidir crear un programa específic per potenciar l'autocura mèdica facilitant eines per poder afrontar aquesta crisi sanitària i, en aquest context, l'OMC destaca la necessitat d'oferir-los formació en habilitats emocionals que ajudin a gestionar millor sentiments intrínsecs a la professió mèdica, com la incertesa, l'estrès o la por, factors involucrats i directament relacionats amb l'aparició del burn-out en aquest col·lectiu. Carles Aguilar parla amb el Dr. Javier García Campayo, Professor de Psiquiatria de la Universitat de Zaragoza.