EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Octubre mes de Conscienciació dels Càncers de la Sang

Un limfoma és un tipus de càncer de la sang que es desenvolupa en el sistema limfàtic i afecta fonamentalment els limfòcits, que són un tipus de glòbul blanc. Els limfomes es classifiquen en 2 grans tipus: Limfoma de Hodgkin i Limfoma No Hodgkinià, de manera que l'Organització Mundial de la Salut agrupa entre els limfomes diverses malalties com la leucèmia, el mieloma multiple, l'HIV/SIDA, i les malalties immuno- proliferatives. La Dra. Anna Sureda, Cap de Servei d'Hematologia Clínica de l'Institut Català d'Oncologia, ICO, de l'Hospitalet (Barcelona) parla amb Carles Aguilar.

ondacero.es

Catalunya | 01.10.2023 14:02

El 15 de setembre passat es va celebrar el Dia Mundial del Limfoma, amb l'objectiu de promoure els diagnòstics primerencs i la investigació. Amb aquest dia es pretén conscienciar la població general respecte al greu impacte que tenen els diversos tipus de limfoma sobre la vida dels pacients, així com també promoure pràctiques que facilitin el diagnòstic primerenc i oportú d'aquesta malaltia. A més, es busca despertar l'interès de diverses autoritats sanitàries públiques i privades respecte a la necessitat de donar suport a la investigació científica del tema i implementar polítiques públiques destinades a brindar atenció integral dels pacients i les seves famílies