LIDERATGES, La veu de la dona als negocis

Corresponsabilitat amb Pau Molins i PorFinViernes

A la secció Corresponsabilitat amb el suport del Col.legi i Associació d’Agents Immobiliaris de Cata-lunya volem parlar amb tot tipus de persones de diferents àmbits de la societat per conèixer com ges-tionen les responsabilitats familiars i la conciliació entre vida familiar i professional.

ondacero.es

Catalunya | 01.12.2022 20:04

A la secció Corresponsabilitat l’Ariadna Belver entrevista a Pau Molins, advocat penalista i rocker, membre del grup PorFinViernes.