EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

El 70% de les persones amb migranya que comença un tractament preventiu oral no continua amb ell als 12 mesos

A Espanya, més de cinc milions de persones presenten migranya, 1,5 milions dels quals pateixen migranya crònica. La prevalença d'aquesta malaltia arriba al 12% de la població.

Redacción

Catalunya | 18.09.2022 10:38 (Publicado 18.09.2022 10:31)

En aquest sentit, aquesta patologia provoca conseqüències a nivell social, familiar i professional, i planteja un important problema de salut pública. Aquesta malaltia té un elevat cost per al sistema nacional de salut per la necessitat de visites mèdiques, atenció a urgències i ingressos hospitalaris, sobretot en pacients amb episodis molt freqüent i de gran intensitat. Cap dels fàrmacs preventius clàssics orals disponibles a Espanya fins al 2019 no havia estat dissenyat específicament per a la migranya, la seva eficàcia és moderada i la majoria dels tractaments orals presenten problemes de tolerabilitat en un important nombre de pacients. Els tractaments actuals, anticossos monoclonals que actuen a la via del pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP), tenen l'avantatge que són molt ben tolerats a diferència dels preventius clàssics orals. És possible que amb els preventius orals el pacient oblidi preses de medicació i els fàrmacs no siguin tan eficaços. Si el tractament preventiu és eficaç, es redueix el nombre de dies de migranya i la seva intensitat, permetent que el pacient controli adequadament el dolor i en millori la qualitat de vida. Carles Aguilar parla amb el Dr. Antonio Ciudad, Responsable Metge de Neurociències de Lilly España.