EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Es pot canviar la forma de la cara?

La cirurgia ortognàtica és aquella que corregeix la mida i la posició dels ossos de la cara tenint en compte les dents (maxil·lar superior i mandíbula) per tal d'aconseguir una correcta relació entre ells..

ondacero.es

Catalunya | 20.06.2021 11:36

Això implica tres coses fonamentals: Serveix per aconseguir una oclusió dental correcta, per a corregir desproporcions facials com a cara llarga o curta, estreta o ampla, somriure gingival o perfil retrusiu i, a nivell funcional permet una millor respiració a l'augmentar el diàmetre de la via aèria. És l'única cirurgia que pot curar l'apnea obstructiva de la son. Aquesta cirurgia també anomenada ortofacial, normalitza proporcions de la cara aconseguint alhora una bona funció masticatòria i respiratòria. Es realitza la cirurgia mitjançant el moviment del maxil·lar superior, els pòmuls i la mandíbula-mentó, sempre a través de la boca, sense cap cicatriu a la cara. Quan una persona presenta una disharmonia facial, s'analitza analitza la cara i el somriure i oclusió del pacient. Seguidament es traça el pla quirúrgic més adequat a les necessitats de cada persona. Carles Aguilar entrevista al Dr. Joan Birbe, Cirurgia Plàstic Facial i Maxil·lofacial i director de la Clínica Birbe.