EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 31/7/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Durant l'últim any s'ha generalitzat a les Unitats d'Obesitat la consulta de pacients que consulten després d'haver estat operats d'obesitat greu a l'estranger, especialment a Turquia. No hi ha dubte que el principal motiu que empeny aquest turisme mèdic és la inassumible llista d'espera per a la cirurgia bariàtrica que hi ha a la majoria dels hospitals públics a Espanya. Alhora, sotmetre's a aquest tipus de cirurgia en un país com Turquia és pràcticament 3 vegades més econòmic que a Espanya. Tot i que podem comprendre els motius que porten a la decisió de fer una intervenció quirúrgica més gran a l'estranger, des de les tres societats científiques més directament relacionades amb el tractament de l'obesitat al nostre país, s'ha produït una crida d'atenció a tots els pacients que puguin trobar-se en aquesta situació. Es desaconsella fermament el turisme sanitari i específicament el relacionat amb la cirurgia de l'obesitat, per tal de salvaguardar la salut de les persones i evitar complicacions. També se sol·licita a les autoritats competents regular l'accés a aquest tipus de cirurgia i posar-hi els mitjans perquè la cirurgia de l'obesitat sigui considerada una cirurgia prioritària. Carles Aguilar parla sobre aquest tema amb la Dra. Ana d'Hollanda, Coordinadora de l´Àrea d´Obesitat de l´Associació Espanyola d´Endocrinologia i Nutrició (SEEN).

L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica i autoimmune que es caracteritza per presentar una gran variabilitat de símptomes i progressió de la discapacitat, a més de tenir un alt potencial discapacitant. L'EM altera el funcionament normal del sistema nerviós central (format pel cervell, la medul·la espinal i el nervi òptic) mitjançant la inflamació i la neurodegeneració (pèrdua de teixit). Tot i desconèixer-se la causa exacta de la EM, la teoria més acceptada pels científics és que la destrucció de la mielina és la conseqüència d'una resposta anormal del sistema immunològic cap al propi organisme, i poden estar involucrats en aquest procés factors genètics i mediambientals. Actualment, s'assisteix a un augment de la incidència i de la prevalença de l'EM a nivell mundial, tant als països desenvolupats com els del tercer món. D'una banda, l'augment de la incidència de la EM pot ser degut a una millor detecció de la malaltia i, de l'altra, a l'augment de la prevalença a una supervivència més gran dels pacients amb EM. Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), s'estima que aproximadament 48.000 persones pateixen esclerosi múltiple a Espanya, on cada any es produeixen 1.800 nous diagnòstics. El 70% dels casos d'esclerosi múltiple es diagnostiquen entre els 20 i els 40 anys. Carles Aguilar entrevista la Dra. Ester Moral , Cap de Servei de Neurologia del Complex Hospitalari Moïses Broggi i Secretària del Grup d'Esclerosi Múltiple de la Societat Catalana de Neurologia per parlar sobre els darrers avenços en Esclerosi Múltiple (EM) i la qualitat de vida d'aquests pacients. Pel que fa als grans avenços en la R+D de medicamentós i la revolució farmacològica iniciada fa tres dècades que ha transformat la vida dels pacients però que no s’atura.

Redacción

Catalunya | 01.08.2022 09:29