Salgado Congelados

Salgado Congelados nos leva o Rest. Portovello

O Restaurante Portovello e o seu pincho “magosto” foron os protagonistas do concurso La Receta de tu vida de Salgado Congelados.

Óscar Gómez

Ourense | 26.11.2021 13:56