Autónomos

Galicia perde 40 autónomos cada día en Xaneiro

Dende xuño de 2022 a RETA en Galicia perde socios mes tras mes, e a sangría continúa, sen que poidamos ver a saída deste túnel tan negro.

Óscar Gómez

Ourense | 03.02.2023 09:16

Galicia perde 40 autónomos cada día en Xaneiro
Galicia perde 40 autónomos cada día en Xaneiro | Cámara de Comercio

Galicia pasa dos 206.225 Autónomos en decembro, aos 204.964 actuais. A Coruña mantense na cabeza, con 85.577; aínda que perde 555 cotizantes; Séguelle Pontevedra, con 66.926, e unha baixa de 337 afiliados; despois Lugo, con 31.832 Autónomos, 201 menos que o mes pasado e Ourense pecha, con 22.629 Autónomos (168 menos que en decembro).

Practicamente todos os sectores de actividade perderon Autónomos durante o mes de xaneiro a excepción do sanitario, que suma 119 novos Cotizantes Autónomos. Os maiores descensos foron os rexistrados por autónomos no comercio (-6.682 autónomos) e hostalería (con 2.817 autónomos menos), construción (-2.287), actividades profesionais, científicas e técnicas (-1.876) e os industria manufacturera (1.500 colaboradores menos).

As cifras son elocuentes e falan por si soas do drama que está a vivir o Autoemprego en Galicia e en España, mentres se seguen masacrando os impostos, as cotizacións sociais, as cotizacións de Autónomos, o SMI, e todo o que ten que ver coa liberdade. e creación de emprego; Todo isto, xunto coa crise enerxética, a guerra, a inflación, cuxo único beneficiario é o goberno, que saca un beneficio á nosa costa, e despois malgasta o noso diñeiro en trivialidades, pinta un escenario penoso, unha desaceleración na creación de emprego, destrución do existente (215.047 postos de traballo destruídos), aumento do paro (70.744 parados máis) e perda de afiliación á seguridade social (pechou xaneiro con 20.081.224 cotizantes, fronte aos 20.296.271 de decembro).

Por todas estas razóns, a federación de autónomos de Galicia insiste na necesidade dun cambio de política, apostando pola redución do gasto público improdutivo, reducións fiscais, moratoria da cotización por ingresos, retorno ao sistema anterior, eliminación de trabas burocráticas. , redución do tipo xeral do IVE do 21 ao 18 %, redución das porcentaxes de retencións para autónomos, do 15 ao 10 % e fraccionamento do 20 ao 15 % para os autónomos, polo menos para o próximo dous anos, entre outras medidas de apoio á actividade económica e ao autoemprego, xerador de riqueza e emprego, que pouco a pouco vai desaparecendo, como estamos a ver, por desgraza.