Concello de ourense

O Concello abre o prazo para solicitar actividades de verán

Desenvolveranse de xullo a setembro en Colón, A Cuña, A Ponte, As Termas e Seixalbo, dirixidas a nenos e nenas que nacesen de 2010 a 2018

Óscar Gómez

Ourense | 31.05.2022 09:30

centro cívico A Ponte
centro cívico A Ponte | onda cero

Este Mércores 1 de Xullo abre o prazo para inscribirse nas Actividades de Verán 2022 que nos Centros Cívicos do Concello de Ourense organizará a Concellería de Servizos Sociais, para nenos e nenas nados do 01/01/2010 ao 31/12/2018.

Con estas actividades de verán, “búscase fomentar a participación dos nenos e as nenas en actividades socioeducativas, lúdicas e culturais que promovan a educación en igualdade e o coñecemento dos seus dereitos recoñecidos na Convención de dereitos da infancia. Trátase de promover que os menores se convertan en axentes de cambio social identificando a realidade do seu barrio e a súa contorna. Todo no marco das accións encamiñadas a dar cumprimento aos obxectivos do I Plan de Infancia e Adolescencia do Concello de Ourense”, explica a concelleira de Servizos Sociais, Eugenia Díaz Abella.

Preténdese tamén que as actividades sexan unha forma de axudar ás familias a conciliar a vida laboral e familiar neste período vacacional cun horario de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas de luns a venres e a asistencia é obligatoria.

Para inscribirse nas actividades de verán hai que cubrir a solicitude que se activará na web Actividades da Concellería de Servizos Sociais a partir das 9:00 horas do 1 de xuño de 2022. O prazo rematará o día 8 de xuño de 2021 ás 24:00 horas. Se algunha persoa precisa axuda coa inscrición pode dirixirse telefonicamente ao 988 393 107 ou acudir persoalmente nos Centros Cívicos.

As actividades realizaranse nos centros cívicos de: Colón, A Cuña, A Ponte, As Termas e Seixalbo durante os meses de xullo, agosto e setembro de 2022 Serán de luns a venres e os horarios van de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas. Vanse dividir en quincenas do seguinte xeito:

• Do 01 ao 14 de xullo

• Do 15 ao 29 de xullo

• Do 01 ao 16 de agosto

• Do 17 ao 31 de agosto

• Do 01 ao 07 de setembro

As actividades son gratuítas e para ter a posibilidade de acceder a elas o neno ou a nena deben estar empadroados no Concello de Ourense. O criterio de selección será o seguinte:

Todos os nenos e as nenas que cubran a solicitude en prazo, deberán ter concedida algunha das quincenas de preferencia antes de que se poida desfrutar dunha segunda.

A admisión nas quincenas será por orde de entrada e orde de preferencia.

Se a inscrición se fai para máis dun centro na mesma quincena entenderase que o centro de preferencia é o primeiro no caso de que haxa prazas.

A Concellería de Servizos Sociais poderá reservar o 20% das prazas ofertadas a persoas beneficiarias de programas sociais.

As quincenas dos centros que non alcancen un número mínimo de solicitudes poden ser suspendidas.

A inscrición supón a aceptación e o estrito cumprimento do horario das actividades nas que se inscribiu. O feito de non cumplilo poderá supoñer a perda da praza.