Infraestruturas

Aprobado o proxecto de trazado para a implantación de carrís adicionais na N-120

Entre os puntos quilométricos 548,8 e 564,0, tramo no que se mellorará a seguridade viaria, o orzamento estimado das actuacións é de 5,8 millóns de euros.

Óscar Gómez

Ourense | 18.01.2023 07:55

Aprobado o proxecto de trazado para a implantación de carrís adicionais na N-120
Aprobado o proxecto de trazado para a implantación de carrís adicionais na N-120 | La Voz de Galicia

O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) aprobou provisionalmente o proxecto de trazado “Mellora da Seguridade Viaria da estrada N-120. Implantación de carrís adicionais entre os puntos quilométricos 548,8 e 564,0”, na provincia de Ourense. Proximamente someterase a trámite de información pública, o que implica a publicación dun anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE).

As obras incluídas neste proxecto, que teñen un orzamento estimado de 5,8 millóns de euros (IVE incluído), consisten no acondicionamento de interseccións e a implantación de carrís adicionais entre os citados puntos quilométricos da N-120, situados nos concellos de Ourense. , O Pereiro de Aguiar e Nogueira de Ramuín.

N-120
N-120 | Onda cero

Son dúas as interseccións nas que o proxecto propón actuar para mellorar a seguridade viaria, ambas coa estrada N-120, e cuxas características actuais son as seguintes:

Quilómetro 550,8: cruce en “T” canalizado sen carril de espera central. Permite catro movementos (xiros á esquerda), presentando cuñas "reducidas" para cambiar de velocidade.

Quilómetro 558,2: cruce en "T" canalizado sen carril de espera central. Permite tres movementos (non permite virar á esquerda dende a N-120 cara a Ourense), presentando cuñas de cambio de velocidade “reducida”.

Para a súa mellora proponse manter a súa tipoloxía de intersección en "T" canalizada, pero incluíndo un carril central de espera e dispor de calzos de cambio de velocidade coa lonxitude adecuada.

No tramo obxecto do proxecto só se permiten adiantamentos nos dous últimos quilómetros próximos a Ourense (desde aproximadamente o quilómetro 562,1), con dobre liña continua no resto do tramo da vía.

Para solucionar este aspecto, mellorando tamén o nivel de servizo da vía, proponse a construción de carrís adicionais que permitan adiantar. As seccións propostas son as seguintes:

TRAMO 1: do punto quilométrico 551+220 ao 552+950 sentido Ourense.

TRAMO 2: dende o punto quilométrico 556+280 ata o 557+410 dirección Monforte.

TRAMO 3: desde o punto quilométrico 559+740 ata o 561+170 sentido Ourense.