NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Plans del govern per la jubilació i les pensions

El nostre divulgador ecònomic, Iñaki Jiménez Largo, ens parla de les jubilacions i quins plans té el govern de cara al futur de les pensions

David Cervelló

Catalunya | 26.05.2021 07:47 (Publicado 26.05.2021 07:46)

Iñaki, com a bon economista optimista que és ens explica les possibilitats de cara al futur per fer sostenible el sistema de pensions. Algunes ja les havia comentat fa uns programes, i sembla que desde el ministeri li han fet cas.

El ministre José Luis Escrivá proposa la jubilació demorada, Incentivar que continuin treballant durant un temps més enllà de l'edat prevista per començar a cobrar la pensió, ja que d'aquesta manera, un cop et jubilis et millora la quantitat final a rebre mensualment en un percentatge fix, per exemple a França es fa amb un 5%, de forma que és com una inversió que fa estiguis motivat a cotitzi més temps.

Proposa tres opcions el ministre: independentment de la pensió que tingui, augmentar un 4% per cada any que es jubili més tard, fins i tot superant la pensió màxima.

La segona, enlloc del 4% per any de més, rebre una quantitat fixa per cada any que esperis a jubilar-te, que pot ser entre 4000 i 12000 euros.

La darrera és fer un mix entre les dues, rebre un pagament i un percentatge de la pensió.

Els avantatges i inconvenients de les propostes ens ho explica el nostre divulgador econòmic, Iñaki Jimenez Largo, al Nits de Ràdio, amb David Cervelló