EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 23/4/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La tecnologia 3D redueix les complicacions en cirurgies de càncer de còlon. L'últim any han estat realitzades més de 100 extirpacions de tumors colorectals a hospitals espanyols amb l'ajuda de la planificació quirúrgica personalitzada en 3D. El modelatge 3D permet reconstruir l'anatomia del pacient amb un alt grau de precisió i ofereix millors resultats en cirurgies de càncer de còlon. L'ús d'aquesta tecnologia contribueix a augmentar la supervivència després de les intervencions. Ho comentem amb el Dra. Elena Parlorio de Andrés, responsable d'estratègia de la Societat Espanyola de Radiologia i Presidenta de la Societat Murciana de Radiologia.

El Parkinson és una de les malalties més incapacitants i la segona patologia neurodegenerativa més freqüent després de l'Alzheimer. És una patologia progressiva i crònica en què els i les pacients experimenten una discapacitat creixent i una qualitat de vida reduïda, sigui quina sigui l'edat de diagnòstic4. Actualment, no té cura, però hi ha tractaments per pal·liar els símptomes. Aquests tractaments donen bona resposta durant un temps, però, al cap d'uns 2-5 anys, els i les pacients comencen a notar que els símptomes tornen a aparèixer entre les preses del tractament. Carles Aguilar parla d'aquesta patologia del tractament amb el Dr. Juan Carlos Martínez Castrillo, Neuròleg i Cap de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives de l'Hospital Ramon i Cajal de Madrid.

El que hem de saber per evitar que els bacteris es facin resistents als antibiòtics. El repte més preocupant, encara que potser menys visible, rau en l'aparició de resistències bacterianes. És a dir: els antibiòtics van perdent efectivitat davant dels bacteris resistents. L'AEMPS i el Govern d'Espanya han posat en marxa diverses campanyes per conscienciar-ne l'ús i evitar-ne l'abús, com a mesura fonamental per minimitzar aquestes resistències. Aquestes iniciatives sorgeixen per donar a conèixer l'error comú de fer servir els antibiòtics per tractar infeccions d'origen víric com la grip. I és que el mal ús d'aquests fàrmacs condueix al desenvolupament de bacteris més resistents i, per tant, difícils de combatre. Carles Aguilar comenta aquesta qüestió amb Mar Santamaria, responsable d'Atenció Farmacèutica de PromoFarma i es fa referència als punts més importants que hem de conèixer per contribuir a l'eficàcia dels antibiòtics i garantir que en el moment que els necessitem veritablement funcionin.

Hi ha un fàrmac molt eficaç pel tractament dels pacients amb esquizofrènia, la clozapina, però té un inconvenient. El seu ús s'associa a un efecte advers que, encara que no és gaire freqüent, pot arribar a ser molt greu: l'agranulocitosi, un trastorn que compromet de manera important el sistema immunitari. Per això, la clozapina està indicada per als pacients que no responen de manera adequada als fàrmacs de primera i segona línia. Un dels problemes que afronten els psiquiatres per prendre aquesta decisió és la manca d'eines per predir quins pacients no respondran completament a les primeres línies de tractament. De moment, cal anar provant i esperar a veure els resultats, cosa que allarga el procés setmanes, mesos o anys. Això implica que els pacients que no responen adequadament presentin recaigudes i/o ingressos, comprometent-ne la funcionalitat i qualitat de vida i empitjorant-ne el pronòstic a llarg termini. Ara, un estudi en què el Dr. Justo Pinzón Espinosa, investigador del Grup de Salut Mental de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau –IIB Sant Pau – signa com a primer autor compartit amb la Dra. Bochao Lin, de la Universitat de Maastricht i liderat pel Dr. Jurjen Luykx, de la Universitat d'Utrecht, posa sobre la taula una eina genòmica nova. Aquesta ajudaria a predir quins pacients respondran malament als tractaments convencionals i, per tant, serien candidats al tractament amb clozapina de manera precoç. D'aquesta manera, es podrien millorar el control de símptomes, la qualitat de vida i la seva evolució. Carles Aguilar entrevista al Dr. Justo Pinzón Espinosa.

ondacero.es

catalunya | 23.04.2023 10:57