Estradas Ourense

Transportes licita un contrato de mantemento das estradas da provincia de Ourense por máis de 13 M€

As obras, cunha duración inicial de tres anos, enmárcanse no programa de mantemento da Rede de Estradas do Estado para garantir as condicións de tráfico, estradas e seguridade.

Óscar Gómez

Ourense | 13.06.2024 10:24

Transportes licita un contrato de mantemento das estradas da provincia de Ourense por máis de 13 M€
Transportes licita un contrato de mantemento das estradas da provincia de Ourense por máis de 13 M€ | onda cero

O contrato recolle requisitos para favorecer a eficiencia enerxética e a redución de emisións e enmárcase no programa deste Ministerio de mantemento das condicións de circulación, estradas e seguridade na Rede de Estradas do Estado (RCE), garantindo que sexa accesible nas condicións adecuadas para todos os cidadáns.

As obras destínanse ao mantemento e conservación de 214.600 km de estradas do sector no 1, que comprende varios tramos das seguintes estradas: N-120, N-120A, N-525, N-536, N-540, N. -541, N-542 e N-544.

Características do modelo de conservación

O modelo de contratos mixtos (servizos e obras) para a execución de operacións de conservación e explotación na Rede de Estradas do Estado busca ofrecer un servizo integral de mobilidade ao usuario, mellorar o estado da vía e da rede e optimizar os recursos públicos.

A través delas realízanse traballos de axuda á circulación e mantemento ordinario das estradas, para permitir que a infraestrutura e os seus elementos funcionais teñan as mellores condicións de circulación e seguridade posibles.

Inclúense actuacións como: axenda informativa de estado e programación, axuda nos estudos de explotación e seguridade viaria e mantemento de elementos viarios cuns niveis de calidade adecuados.

En 2022 incorporáronse ás instalacións de servizos medidas de eficiencia enerxética, como o autoconsumo, os sistemas de calefacción renovables, as medidas de aforro enerxético na iluminación ou a implantación de automóbiles eléctricos.