Ourense Cidade

O Concello prosegue a mellora do pavimento en vías do rural da cidade

O Concello investirá 142.000 euros en obras de mellora do pavimento en diferentes zonas do perímetro rural da cidade. Un dos tramos afectados é a rúa Souto Sanín.

Óscar Gómez

Ourense | 21.06.2021 14:26

O Concello prosegue a mellora do pavimento en vías do rural da cidade
O Concello prosegue a mellora do pavimento en vías do rural da cidade | onda cero ourense

O Concello investirá 142.000 euros en obras de mellora do pavimento en diferentes zonas do perímetro rural da cidade. Un dos tramos afectados é a rúa Souto Sanín, sendo esta a arteria principal deste núcleo. O seu estado actual presenta severas deficiencias con fochancas, disgregacións de áridos, etc. A estrada, actualmente, ten a súa vida útil esgotada.

Amais, este núcleo, e debido á diferenza de cota existente na ladeira, vese afectado por unha serie de chanzos e ramplas que configuran un armazón de vías cuxa accesibilidade e seguridade vese comprometida por un estado moi deficiente do muro de contención en cachotería existente nos 50 primeiros metros, carente á súa vez de protección fronte á caída.

A actuación que se vai levar a cabo realizará labores de conservación e mantemento esixibles a este Concello, en canto aos firmes e pavimentos, así como a mellora da accesibilidade e seguridade incorporando as varandas necesarias trala reconstrución do muro.

Empregaranse diferentes solucións de firmes; proponse un aglomerado en quente da zona central da vía e formigón nas veiras e na proximidade das vivendas a fin de mellorar as condicións de accesibilidade destas, para resolver os problemas derivados dun incremento de cota de rasante da cazada.

Será preciso, así mesmo, realizar a reparación e acondicionamento de pozos, arquetas e rexistros situados na vía e o posterior pintado de marcas viarias. Esta previsto que esta obra comece durante esta semana, se as condicións climatolóxicas o permiten, e ten un prazo de execución estimado de 4 semanas. O orzamento é de 47.424,70 euros.

Outra das actuacións previstas comezou este mesmo luns, día 21. O tramo afectado é o viario interior do núcleo de Untes, comprendendo os camiños denominados Camiño dá Igrexa, camiño Real e rúa da Seara.

Os traballos que se proxectan consisten fundamentalmente na reposición do dobre tratamento superficial existente, debido a que presenta un avanzado estado de deterioración e non resulta posible pola configuración xeométrica do viario nin pola súa capacidade resistente o acceso de equipos de aglomerado en quente.

Esta prevista unha pavimentación de mellor calidade con lastra de granito 5x5x5cm no acceso á Igrexa, cemiterio e na contorna do cruceiro existentes, resaltando a importancia de ambos os elementos. O prazo estimado para a súa execución é de 4 semanas e o orzamento previsto é de 47.720,33 euros.

O último tramo afectado por estas obras de mellora é o que transcorre polo núcleo de Anaigo – Outeiro – A Lama, en Palmés, unindo a OU -521 co interior do núcleo, o cal presenta unha solución de acabado en dobre tratamento superficial en avanzado estado de deterioración.

Realizarase unha reparación superficial do firme mediante aglomerado asfáltico. Nos bordos de acceso a vivendas ou xeometrías onde dita solución é inadecuada por aspectos de índole construtiva e ambiental, proponse unha solución en formigón esparavelizado in situ.

Existe á súa vez unha pequena praza no interior do núcleo que actualmente presenta unha superficie de laxa de pedra natural revestida en parte por regas asfálticos. O Concello de Ourense propón a recuperación e mellora ambiental da devandita praza limpando devanditas regas asfálticos e escavando en parte a superficie para a colocación dunha solución en lastra de granito de 5x5x5cm, sobre soleira de formigón.

Ao tempo, será preciso así mesmo realizar a reparación e acondicionamento de pozos, arquetas e rexistros situados na vía e o posterior pintado de marcas viarias. A data prevista para o comezo destas obras é o luns, 28 de xuño, e estimase que a duración da obra sexa 4 semanas. O orzamento da actuación ascende a 47.173,07 euros.