FEDERACIÓ D'INSTITUTS D'ESTUDIS DEL PV

FEDINESPV, investigació, valorització i difusió d'història, cultura i patrimoni

La Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià promou des de 1999 la difusió, la investigació, la valorització i el coneixement de la història, la cultura i el parimonio local i comarcal.

Eduard Ureña

València | 24.01.2023 15:09

Parlem amb Andreu Ginés, director tècnic de la Federació, i Manel Pastor, secretari de la Federació i membre de l'Instituto de Estudios Comarcales de la Hoya de Buñol-Chiva.