EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 24/7/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. L´Hospital Clínic impulsa una campanya informativa sobre la diàlisi peritoneal, una tècnica infrautilitzada. Aquesta iniciativa suposa una resposta a la manca de disponibilitat d’informació clara i assequible per a molts pacients renals. La incidència de pacients en diàlisi peritoneal a Catalunya no arriba a representar ni un 13% respecte del total en diàlisi, situant-se per sota de la mitjana nacional (16%), i amb grans diferències per regions sanitàries. No només a nivell nacional hi ha diferències; Catalunya presenta grans diferències en l'ús de la DP per part dels pacients en diàlisi en funció de la regió sanitària, amb una variabilitat en la incidència i la prevalença de la DP que oscil·la des del 3% al 18%. Carles Aguilar entrevista el Dr. Manel Vera, Nefròleg del Hospital Clínic de Barcelona.

Parlem dels riscos i conseqüències del consum de cànnabis. El consum habitual provoca una sèrie de danys orgànics i psicològics. El fet de fumar-se sense filtre, aspirant profundament el fum, retenint-lo als pulmons i apurant-lo fins al final, afavoreix malalties com la bronquitis crònica, l'emfisema pulmonar o el càncer de pulmó. A més, el seu efecte broncodilatador potencia l'absorció de substàncies tòxiques. Altera el sistema cardiocirculatori, provocant taquicàrdia, per la qual cosa les persones amb hipertensió o insuficiència cardíaca poden patir un empitjorament de la simptomatologia. Hi ha dades que indiquen que hi podria haver un augment de la incidència de depressions i psicosi pel consum crònic d’aquesta substància. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.

Conscients de la importància que ocupa la seguretat en els transports en carretera, especialment a l’estiu quan es produeixen molts desplaçaments i més llargs de l’habitual, oferim a tots els conductors consells per a garantir que el seu vehicle està preparat per oferir-nos el màxim nivell de seguretat. Un altra tema important es evitar robatoris a l’estiu. Si bé la xifra no arriba als 127.444 casos de 2013, aquest repunt és significatiu i és un motiu afegit per prendre precaucions. Especialment en algunes comunitats de veïns. I no deixem de banda la salut i com hem d’actuar davant de qualsevol ensurt. Ens referim a la Targeta Sanitària que es demana a la Seu Electrónica de la Seguretat Social del Ministerio de Sanidad o a qualsevol delegació física de la Seguretat Social. És gratuïta i té una validesa dos anys. Ens ho comenta la Carme Sabater, Presidenta de la CUS – Salut + Consum + Alimentació.

Fem referència al Hospital de Sant Pau que ha posa’t en marxa un programa pioner a Europa de microcirurgia robòtica per a limfedema. És un dels quatre únics centres europeus que compta amb el primer robot quirúrgic per a supermicrocirurgia i el primer a l’Estat espanyol. Anomenat Symani, el robot ha estat desenvolupat per la companyia Italo-americana MMI en col·laboració amb experts d’arreu del món, com el Dr. Jaume Masià. Aquest robot permet els cirurgians operar amb absoluta precisió aquests pacients. Sant Pau farà entre 8 i 10 intervencions d’aquest tipus al mes emprant aquesta tecnologia El robot Symani reprodueix exactament els moviments naturals de les mans del cirurgià, els copia, aportant un grau de precisió que el cirurgià només pot aconseguir amb una elevada formació i entrenament i en condicions òptimes. Amb això, la cirurgia és molt més reproduïble i fiable, tant per al professional com per al pacient. Amb aquesta tecnologia es pot reproduir una cirurgia d’alt nivell en tots els pacients i ampliar indicacions que estaven fora de l’abast hum. Carles Aguilar entrevista al Dr. Jaume Masià, Director del Servei de Cirurgia Plàstica de Sant Pau i del Hospital del Mar.

Parlem del estudi STADA Health Report 2022. Entre les conclusions destaquen les relacionades amb la manera com els espanyols accedeixen a la informació de salut. En aquest punt l'estudi dóna dades significatives: un terç dels espanyols (37 %) assenyala confiar en la informació procedent “influencers” en temes de salut, un índex tres vegades superior que la mitjana europea del 12 %, i és a Espanya la puntuació nacional més alta. Més enllà de les xarxes socials, els espanyols també són els europeus que més confien en la medicina convencional. En total, el 93% dels adults a Espanya van expressar una confiança general en la medicina convencional, cosa que situa el nostre país al lloc més alt juntament amb Portugal. Un 44% d'espanyols van assenyalar que confiaven absolutament en la medicina convencional, xifra molt superior a la següent proporció nacional més alta a Bèlgica (39%). La mitjana europea de confiança absoluta va ser només del 25%. Un 14% dels adults a Espanya diu que, encara que generalment confia en la medicina convencional, li agrada estar al dia sobre tractaments alternatius, molt per sota del 21% de la mitjana de l'enquesta. Només el 3% va dir desconfiar de la medicina convencional perquè creu que el sistema està condicionat per aspectes econòmics en lloc de prioritzar la salut, la puntuació més baixa conjuntament amb Portugal. En Carles Aguilar comenta més detalls d'aquest estudi amb Elena López, Directora de Màrqueting de STADA a Espanya.

Redacción

catalunya | 24.07.2022 15:07