Temas

Mulleres con fondo

MULLERES DO FONDO DA RÍA DE PONTEVEDRA: MULLERES CON FONDO

Soraya López - Escola de Música "Musimarín"

Sección na que visibilizamos a traxectoria de mulleres que desenvolven a súa vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, no ámbito profesional, familiar e persoal.

Mulleres con Fondo da ría de Pontevedra: Mulleres con fondo

Ana Núñez - Be Project

Sección na que visibilizamos a traxectoria de mulleres que desenvolven a súa vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.

MULLERES DO FONDO DA RÍA DE PONTEVEDRA: MULLERES CON FONDO

Montse Álvarez - Presidenta ADAHPO

Sección na que visibilizamos a traxectoria de mulleres que desenvolven a súa vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.

MULLERES DO FONDO DA RÍA DE PONTEVEDRA: MULLERES CON FONDO

Raquel Brago y Raquel Olivares - Asociación Juan XXIII

Sección na que visibilizamos a traxectoria de mulleres que desenvolven a sua vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.

MULLERES DO FONDO DA RÍA DE PONTEVEDRA: MULLERES CON FONDO

Amparo Porta - Club Natación Galaico

Sección na que se visibiliza a traxectoria de mulleres, que desenvolven a sua vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.

MULLERES DO FONDO DA RÍA DE PONTEVEDRA: MULLERES CON FONDO

Carmen Dapena - Comedor Social de Marín

Sección na que se visibiliza a traxectoria de mulleres, que desenvolven a sua vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.

MULLERES DO FONDO DA RÍA DE PONTEVEDRA: MULLERES CON FONDO

Ana María Agís - AFAPO Pontevedra

Sección na que se visibiliza a traxectoria de mulleres, que desenvolven a sua vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.

MULLERES CON FONDO DA RÍA: MULLERES CON FONDO

Andrea Orol, ingeniera de la fábrica Ence

Sección na que se visibiliza a traxectoria de mulleres, que desenvolven a sua vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.