MULLERES DO FONDO DA RÍA DE PONTEVEDRA: MULLERES CON FONDO

Montse Álvarez - Presidenta ADAHPO

Sección na que visibilizamos a traxectoria de mulleres que desenvolven a súa vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.