Comeza o trámite da Lei de Saúde Publica

Galicia contará en febreiro cunha norma propia para xestionar pandemias que inclúe multas de ata 600.000 euros por saltarse un aillamento

Conselleiro de Sanidade: "A Lei é predictiva, a xente saberá que medidas se van tomar porque estarán recollidas na norma".

O Partido Popular de Galicia rexistra no Cámara unha proposición de lei para comenzar a tramitación parlamentaria e confía en tela aprobada no mes de febreiro

Redacción

Santiago de Compostela | 20.11.2020 13:04 (Publicado 19.11.2020 17:15)

Galicia contará en febreiro cunha norma propia para xestionar pandemias que inclúe multas de ata 600.000 euros por saltarse un aillamento
Galicia contará en febreiro cunha norma propia para xestionar pandemias que inclúe multas de ata 600.000 euros por saltarse un aillamento | xunta

A norma establece tres tipos de infraccións: leves (de 1.000 a 3.000), graves (de 3.001 a 60.000) e moi graves (de 60.001 a 600.000 euros)

No texto, asinado polos 42 deputados populares, incluido Alberto Núñez Feijoo, establecese que saltarse unha cuarentena está considerado como infracción grave, pero pasará a ser moi grave si se fai de forma repetida ou si produce un dano elevado na saúde pública.

Negarse a ser vacinado ou non facerse probas de diagnóstico son consideradas na proposición de Lei como leve no caso de que as repercusións tivesen unha "incidencias escasa o sen trascendencia directa na saúde da poboación", pero pode ser grave ou moi grave en función do dano que se ocasione.

Non levar a mascarilla pode ser obxeto de sanción de 100 euros.