LA BRÚIXOLA, AMB MARCOS DÍAZ I MARÍA GÓMEZ

Què és l'Arc Metropolita de Barcelona?

Les ciutats de la segona corona de l'àrea metropolitana de Barcelona es van associar per tenir més veu en la pressa de decisions i com a resposta al “centralisme de Barcelona”.

Marcos Díaz | María Gómez

Catalunya | 19.04.2022 22:05

La presidenta de l'Arc Metropolità de Barcelona i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, destaca que els nou municipis que integren l'entitat representen un milió de la població catalana i el 12% del Producte Interior Brut. Les localitats de la segona corona de l'àrea metropolitana han posat sobre la taula reclamacions d'habitatge, medi ambient i, especialment, d'infraestructures per tal que la mobilitat en transport públic sigui en xarxa.