LIDERATGES, La veu de la dona als negocis

Empresa en femení amb Anna Hernandez

I per acabar el Lideratges d’avui toca la secció ‘Empresa en femení’, l’espai del programa on volem donar a conèixer dones professionals, directives, empresàries o amb projectes d’emprenedoria. Avui tenim amb nosaltres a la Anna Hernandez, Directora de l’Agencia de Desenvo-lupament Econòmic de la AMB Area Metropolitana de Barcelona

Redacción

Catalunya | 29.12.2022 20:04

A la secció Empresa en Femeni l’Ariadna Belver entrevista a Anna Hernandez, Directora de l’Agencia de Desenvolupament Econòmic de la AMB Area Metropolitana de Barcelona que ens explicarà la seva trajectòria professional i amb qui parlarà sobre innovació a les empreses i a l’administració pública.