EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Un diagnòstic precís en el càncer és fonamental per dissenyar un tractament eficaç.

Al Centre Integral Oncològic Clara Campal HM CIOCC Barcelona tenen el compromís d'oferir una atenció ràpida i personalitzada que garanteix a cada pacient el diagnòstic i el tractament òptims per a la seva malaltia.

ondacero.es

Catalunya | 04.04.2022 07:15

Es valora cada pacient en Comitès Mèdics multidisciplinaris especialitzats per a cada tipus de càncer. Cada comitè compta amb cirurgians i oncòlegs d'experiència acreditada, així com d'altres especialitats implicades en l'abordatge del càncer. Un equip accessible i que incorpora de manera continuada els avenços terapèutics. A HM CIOCC Barcelona es desenvolupa també un innovador treball en xarxa que vetlla per la qualitat i innovació en el tractament del càncer. En aquesta entrevista Carles Aguilar parla amb el Dr. Jordi Remón, Coordinador del Centre Integral Oncològic Clara Campal, HM CIOCC Barcelona ubicat a HM Nou Delfos per donar resposta a algunes preguntes com aquesta: com pot una persona sospitar que pateix un tumor si és que hi ha algun símptoma que permeti tenir aquesta sospita? Disposar d’un diagnòstic precís és fonamental per dissenyar un tractament eficaç.