EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Tècnica pionera a nivell mundial pel tractament de la malaltia de Parkinson amb ultrasons

Aquesta nova tècnica utilitza alta tecnologia per tractar la tremolor, la rigidesa i la lentitud de moviments característics de la malaltia de Parkinson, sense necessitat de cirurgia.

ondacero.es

Catalunya | 10.01.2021 11:17

La subtalamotomia mitjançant HIFU permet la realització d'una termoablació -augment de la temperatura en un punt diana de forma progressiva i controlada- gràcies a la confluència d'ultrasons d'alta intensitat que travessen el crani, aconseguint una ablació focal del nucli subtalàmic en un dels hemisferis cerebrals. Es tracta d'un tractament d'avantguarda que permet un abordatge mínimament invasiu per tractar de manera segura i eficaç les manifestacions motores de la malaltia de Parkinson. Ens ho explica el Dr. Raúl Martínez, Neuròleg Clínic i Investigador d'HM CINAC.

LO MÁS