EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

El rejoveniment facial

A mesura que passen els anys i envellim, hi ha una sèrie de canvis facials inevitables. Alguns, són causa de l'efecte de la gravetat, i provoquen manca de suport i aparença de laxitud de papada, ulleres, galtes. Altres canvis són deguts als efectes perllongats a agents nocius com el sol o tabac.

ondacero.es

Catalunya | 07.06.2021 07:45 (Publicado 07.06.2021 07:43)

A mesura que passen els anys i envellim, hi ha una sèrie de canvis facials inevitables. Alguns, són causa de l'efecte de la gravetat, i provoquen manca de suport i aparença de laxitud de papada, ulleres, galtes. Altres canvis són deguts als efectes perllongats a agents nocius com el sol o tabac. És la coneguda dermatosi solar. La combinació personalitzada dels següents tractaments d'última generació, previ diagnòstic de l'estat de la pell i dels volums facials, permet revertir els efectes de l'envelliment, retornant a la pell l'elasticitat, la hidratació i el to perduts i la recol·locació i restauració dels dèficits de volum que creen ombres a la cara, donant-li un aspecte cansat i d'envelliment prematur. Totes les tècniques descrites a continuació són aplicades en règim de tractament ambulatori amb anestèsia tòpica o local, són indolores i permeten la incorporació immediata a la vida quotidiana i laboral segons el cas a tractar. El rejoveniment facial integral comprèn una sèrie de tècniques, per segons cada cas aconseguir revertir els efectes de l'envelliment. Carles Aguilar entrevista al Dr. Joan Birbe, Cirurgia Plàstic Facial i Maxil·lofacial i Director de la Clínica Birbe.