FORMACIÓ

ILERNA Online aposta per la FP a distància i garanteix la sortida laboral de tot l'alumnat

A l'espai 'Setmana de la formació' expliquem algunes de les propostes eduacatives arreu del territori català. Avui ens fixem en el centre ILERNA Online, que té seu a Lleida però que aposta obertament per la formació en línia, per Internet. Ja des d'abans de la pandèmia apostaven per aquesta modalitat, però en el darrer any s'ha reforçat. ILERNA Online té un gran ventall de cicles formatius i garanteix que el 90% de l'alumnat tindrà feina a l'acabar els estudis.

Robert Calvo

Catalunya | 12.05.2021 19:41