MULLERES DO FONDO DA RÍA DE PONTEVEDRA: MULLERES CON FONDO

Carmen Dapena - Comedor Social de Marín

Sección na que se visibiliza a traxectoria de mulleres, que desenvolven a sua vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.