Ourense Cidade

O Psoe amosa a súa satisfación pola sentencia do TSXG

Aseguran que o anuncio do rexedor de presentar un novo recurso contra esta resolución é “unha manobra de dilación sen percorrido xudicial” coa que persegue retrasar a aplicación das sentenzas.

Óscar Gómez

Ourense | 16.11.2022 07:57

O Psoe amosa a súa satisfación pola sentencia do TSXG
O Psoe amosa a súa satisfación pola sentencia do TSXG | Faro de Vigo

O PSdeG-PSOE de Ourense amosa a súa satisfacción logo de coñecerse o contido da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que desestima o recurso de apelación interposto polo Concello de Ourense contra a sentenza do 20 de maio de 2022 ditada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo 2 de Ourense no procedemento ordinario 210/2021, a cal estimaba o recurso do grupo socialista contra o decreto de Alcaldía polo que se aprobou “unilateralmente” a modificación orzamentaria 2P/2021, por un importe de 62.601.389,04 euros para “acometer un plan de obras encuberto” na cidade.

“Unha vez máis, o TSXG dános a razón, coma na anterior sentenza” parabenízanse dende o grupo municipal socialista, ao tempo que destacan que “o alcalde actuou de maneira antidemocrática cando decidiu aprobar esta modificación de crédito impoñendo a súa vontade para levar a cabo un proxecto individual sen intervención plenaria”.

Neste sentido, acusan a Jácome de furtarlle ao pleno e á cidadanía a capacidade de formular alegacións á modificación de crédito e lembran que este modo de proceder conculca o dereito de participación consagrado na Constitución Española, que permite aos cidadáns presentar alegacións fronte a decisións administrativas de gran calado.

Así as cousas, as e os socialistas lembran que “a aprobación definitiva dunha modificación orzamentaria non cabe sen que se acorde unha fase de exposición ao público da mesma, e sen que as alegacións que se puideran presentar na dita fase sexan resoltas polo pleno municipal”.

Aseguran ademais que o anuncio do alcalde de presentar un novo recurso de casación ante o Tribunal Supremo contra esta resolución é “unha manobra de dilación sen percorrido xudicial xa que, con gran probabilidade, nin o admitirá este órgano superior de xustiza”, polo que unicamente persegue “retrasar a aplicación das sentenzas ditadas polos tribunais”.

O Concello recorrerá a sentenza do TSXG en relación á modificación orzamentaria de 60 millóns de euros para realizar obras na cidade

O Concello de Ourense recorrerá diante do Tribunal Supremo a sentenza que ditou nos pasados días o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación á modificación orzamentaria 2P/2021 para realizar obras na cidade.

O Concello recibiu estes días a sentenza do TSXG que desestima o recurso de apelación interposto polo Concello contra a sentenza de 20 de maio do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense que estimaba en parte o recurso interposto por 4 concelleiros do grupo municipal do PSdeG-PSOE contra o decreto de Alcaldía polo que se aprobou definitivamente a modificación orzamentaria 2P/2021, por un importe de 62.601.389,04 euros para executar obras na cidade.

A sentenza do xulgado estimaba en parte o recurso e anulaba a resolución recorrida “no sentido de acordar a retroacción de actuacións ao momento inmediatamente posterior ao transcurso do prazo dun mes para a presentación da moción de censura, a fin de que proceda a exposición pública da aprobación inicial da modificación orzamentaria durante un prazo de 15 días hábiles para, unha vez transcorrido ese prazo, someter ao pleno as reclamacións que se presentasen”.

O Concello recorrerá a sentenza diante do Tribunal Supremo.