Con Paco Sarria

Café de Redacción con Susana Bayo

Os efectos do cambio climático, a percepción social do mesmo e os traballos de investigación que ó respecto realiza a Universidade de Vigo son abordados no café de redacción que hoxe compartimos con Susana Bayo, quen investiga no ámbito atmosférico dende o campus de Ourense.