El nivel educativo en Cataluña

Els alumnes de quart de primària de Catalunya, els que més empitjoren en comprensió lectora

Segons l’informe PIRLS 2021, Catalunya obté 507 punts, només per davant de Melilla i Ceuta i a 14 punts de la mitjana espanyola.

Redacción

Barcelona | 29.05.2023 21:36

Els alumnes de 4art de primària de Catalunya, els que més empitjoren en comprensió lectora
Els alumnes de 4art de primària de Catalunya, els que més empitjoren en comprensió lectora | Jordi Pujolar (ACN)

Catalunya se situa com a tercera comunitat autònoma amb pitjor comprensió lectora a quart de primària, només superada per les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Així s’extreu de l’últim estudi PIRLS 2021, que atorga als estudiants catalans una puntuació que de 507 punts, quan la mitjana espanyola se situa en els 521 punts.

Les dades del PIRLS mostren que a Espanya, gairebé el 13% de la variabilitat en els resultats dels estudiants en comprensió lectora es pot atribuir a l'estatus social, econòmic i cultural. Pel que fa als percentatges de nois i noies que han assolit almenys el nivell alt de comprensió lectora són pràcticament iguals, amb un 36% les noies, i un 35% els nois, encara que aquestes xifres són significativament inferiors a la mitjana europea.

El PIRLS, l’Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora, avalua la comprensió lectora de l’alumnat en el seu quart curs de primària. Es considera un important punt de transició en el desenvolupament dels infants, que en aquell moment de la seva educació ja han après a llegir, i quan ho fan és per aprendre.

Pla d'Educació per millorar l'hàbit lector

Davant aquest panorama, Educació posarà un marxa un seguit de mesures per augmentar i millorar l’hàbit lector de l’alumnat. D’una banda, s’impulsarà el Pla de Millora de les Biblioteques Escolars amb una prova pilot a 50 centres on es destinaran recursos econòmics, de formació i d’acompanyament professional. De l’altra, en la línia dels nous currículums, es garantiran 30 minuts diaris de lectura a primària i un espai setmanal de lectura a tots els cursos de l’ESO. I també es dissenyarà una campanya per fomentar la lectura a casa entre les famílies.

La Fundació Bofill reclama accions aquest estiu

En aquesta línia, la Fundació Bofill reclama al Govern que impulsi polítiques adreçades a millorar la lectura durant les vacances d’estiu per a l’alumnat més vulnerable, un període on les desigualtats acostumen a eixamplar-se. La Fundació Bofill alerta que la desigualtat en comprensió lectora entre l’alumnat més i menys vulnerable es cronifica amb una diferència d’uns 50 punts. Una diferència que es tradueix en un decalatge de més d’un curs d’escolarització.