VILA-REAL

Vila-real redueix el temps de contractació d´obres i serveis

Esta mesura afecta a projectes de inversió de fins els 80.000 euros en obres i els 35.000 en serveis.

ondacero.es

CASTELLON | 17.02.2020 15:28

La Junta de Govern aprova noves mesures per agilitar la contractació de obres i seveis
La Junta de Govern aprova noves mesures per agilitar la contractació de obres i seveis | ONDACERO.ES

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat la incorporació de noves mesures al sistema municipal de contractació pel procediment obert supersimplificat, per facilitar el model d'empresa local i agilitar els terminis de contractació de determinades obres i serveis. Amb aquestes mesures, les licitacions d'obres fins a 80.000 euros i de serveis per menys de 35.000 euros poden reduir els temps de contractació des dels quatre a sis mesos actuals a només un mes i mig.

Per a fer front a les distorsions que de la Llei de Contractes del Sector Públic ha provocat en la contratació als ajuntament , estes mesures van a permetre flexibilitzar en aspectes com que els licitadors no hauran d'estar obligatòriament inscrits en el registre oficial o no constituir mesa de contractació per a aquests procediments. D´aquesta forma les empreses locals, que moltes vegades poden trobar més traves a la inscripció en el registre oficial de licitadors, puguen optar a les licitacions públiques d'aquests contractes.

A més d'aquestes mesures, la instrucció aprovada per la Junta de Govern també incorpora que els diferents departaments implicats en el procediment hauran de donar caràcter prioritari a aquestes contractacions, per davant d'altres expedients.