UJI PLANALAB

Vila-real i l´UJI impulsen Planalab per crear intercanvi educatiu i cultural de participació ciutadana

La importància de Planalab per a afermant la presència de l'UJI a Vila-real a través de la seu de la Plana.

ondacero.es

CASTELLON | 14.12.2020 14:51

Jornada d´inauguració de Planalab via on line.
Jornada d´inauguració de Planalab via on line. | ONDACERO.ES

La seu de la Plana de l'UJI, en col•laboració amb la Regidoria d'Educació i Universitats, impulsa a Vila-real un laboratori per a la creació i l'intercanvi educatiu i cultural a través de xarxes obertes de participació de la ciutadania. El projecte, inclòs en el conveni anual que manté l'Ajuntament de Vila-real amb la Universitat Jaume I per al finançament d'activitats de la seu de la Plana, persegueix la creació d'espais de debat i col•laboració que permeten desenvolupar en la seua última fase acciones i productes des de la implicació i la participació de la ciutadania.

El projecte està coordinat per tècnics de la Universitat Jaume I. L'evolució de la pandèmia de la covid-19 planteja tota una sèrie de reptes a l'hora d'iniciar projectes de participació ciutadana. Qüestions com els nous espais per a dur a terme aquesta participació i el mateix concepte i característiques de la participació i implicació de la ciutadania se sumen a la necessitat de dissenyar i implementar eines metodològiques innovadores destinades a connectar la ciutadania amb el seu patrimoni, arts i cultura des de l'educació i els processos d'aprenentatge tant en contextos formals, no formals i informals”, detalla la proposta de creació de Planalab UJI.

Amb aquest objectiu, el projecte es divideix en diverses fases, des del disseny i diagnòstic dels recursos disponibles fins a l'establiment d'espais de creació i col•laboració, el desenvolupament d'iniciatives a manera de laboratori obert o la celebració de jornades d'activació ciutadana, en una última etapa.