Con Jesús Alvarez

Noticias Mediodía Ourense 04/04/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" falamos do incremento do paro en 153 persoas na provincia de Ourense no mes de Marzo, facémonos eco da elección do ourensán Alberto Núñez Feijoo coma novo presidente nacional do PP e conversamos ca voceira do PP no Concello de Ourense, Flora Moure

Óscar Gómez

Ourense | 04.04.2022 14:05