Con Paco Sarria

A tertulia "Locos por incordiar"

A tertulia dos luns fai especial incidencia hoxe nas listas electorais e os últimos movimentos, entre os que figura a renuncia do socialista Vázquez Barquero. Abel Fraga e Miguel Fidalgo son moderados por Paco Sarria.