Temas

WEDDING MARKET

LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

Les tendències en el món dels casaments

La Fabiana Finetto ens porta, com cada dimarts a La Ciutat, tendències i moda. Avui es centra en les tendències pel que fa el món dels casaments.