Temas

Mullleres de Pontevedra

MULLERES CON FONDO DA RÍA: MULLERES CON FONDO

Andrea Orol, ingeniera de la fábrica Ence

Sección na que se visibiliza a traxectoria de mulleres, que desenvolven a sua vida nos concellos do fondo da Ría de Pontevedra, nos ámbitos profesionais, familiar e persoal.