Temas

Cataluña

Educación

El Batxillerat, encara considerada la via dels bons estudiants

La Fundació Bofill, que lluita contra la segregació escolar, assegura que els professors i orientadors continuen considerant el Batxillerat com l'opció més prestigiosa des del punt de vista social i educatiu. Això fa que els bons estudiants triïn aquest itinerari mentre que els estudiants amb pitjors notes i, majoritàriament, més vulnerables acabin a la Formació Professional.